Daily Archives: 9 maja, 2024

  • -

11. posiedzenie Senatu

9 maja maja 2024 r. zakończyło się 11. posiedzenie Senatu. Podczas niego Izba wprowadziła zmiany do 2 nowelizacji, 3 ustawy przyjęła bez poprawek. Wprowadziła zmiany w swoim regulaminie. Pierwszego dnia obrad Senat podjął uchwałę w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Ustawy przyjęte z poprawkami to m.in.:

Ustawa  o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (projekt rządowy), do której Izba wprowadziła 11 poprawek, w większości legislacyjne i doprecyzowujące, dostosowuje strukturę i zadania administracji rządowej do wyzwań i priorytetów Rady Ministrów, w szczególności w sprawach dotyczących surowców energetycznych, paliw i energetyki jądrowej. Powstanie Ministerstwo Przemysłu, które będzie się zajmować gospodarką surowcami energetycznymi, jak gaz, paliwa, energetyka jądrowa. Kolejną kwestią, którą reguluje ustawa jest przeniesienie Z Ministerstwa Rozwoju i Technologii do resortu klimatu i środowiska trafią kwestie związane z energetyką prosumencką i rozproszoną. Sprawy dotyczące opieki nad Polonią i Polakami za granicą zostaną przeniesione z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Polski – do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytut Ekonomiczny przejdzie pod nadzór Ministerstwa Finansów, podobnie jak Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. Ustawa reguluje ponadto m.in. kwestie dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej czy polityki senioralnej.

Ustawy przyjęte bez poprawek to m.in.:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza programy, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 r. dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3. Dotyczy to osób pracujących m.in. w ośrodkach i domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla bezdomnych, w klubach samopomocy, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, w zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez samorządy. Dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń.

Senatorowie wprowadzili zmiany do Regulaminu Senatu (inicjatywa Marszałek Senatu), mające skrócić tryb procedowania i umożliwić podjęcie przez aklamację uchwały, której projekt zostanie uzgodniony ze wszystkimi klubami i kołami senackimi i włączony do porządku obrad z pominięciem pierwszego czytania, a upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy zgłosi wniosek o przyjęcie projektu bez poprawek, żaden senator zaś nie zgosi sprzeciwu, przy czym sprzeciw oznacza konieczność poddania projektu uchwały pod głosowanie.

Senat nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Wojciecha Skurkiewicza.


Kalendarz

Maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Facebook