thin

27 stycznia, 2022

Aktywność senatora w liczbach

Mija półmetek X Kadencji Senatu RP. Tak prezentuje się aktywność senatora Jerzego Wcisła w Senacie w liczbach:

2
W 2019 roku, analizując dokumentację, odkryłem, że rząd zamierza zakończyć budowę Kanał przez Mierzeję
3 kilometry przed nabrzeżami portowymi w Elblągu. Pierwotnie przedstawiciele rządu zaprzeczali,
później przyznali mi rację twierdząc, że to zadanie samorządu,
ale pod naporem argumentów Rząd postanowił przedłużyć inwestycję o 2 km w kierunku portu.
Wciąż brakuje 800 metrów toru i obrotnicy. Koszt ok.: około 60 milionów złotych.
To jest 3% kosztów Kanału przez Mierzeję. Dla Elbląga jest to wydatek, który pochłonie cały roczny budżet inwestycyjny miasta. Wielokrotnie upominam się o rzeczywiste dokończenie tej inwestycji i o oto, by rząd nie pozostawiał Elbląga samego z takim obciążeniem.


7
Ilość funkcji pełnionych w Senacie RP w X kadencji:

 • Sekretarz Senatu RP X kadencji;
 • członek prezydium i sekretarz Koalicji Obywatelskiej;
 • przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych;
 • przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży;
 • wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej;
 • członek Komisji Ustawodawczej;
 • koordynator ds. medialnych Koalicji Obywatelskiej w Senacie RP.

  8
 • Ilość Zespołów Parlamentarnych i Senackich, w których jestem zaangażowany
  Pełnię funkcję przewodniczącego w:
 • W Parlamentarnym Zespole Dróg Wodnych oraz
 • Parlamentarnym Zespole ds. Młodzieży.
  Ponadto pracuję w następujących Zespołach:
 • Parlamentarny Zespół ds. Zbiorowego Transportu Publicznego oraz Inwestycji Kolejowych,
 • Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności
 • Parlamentarny Zespół Sportowy
 • Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny
 • Senacki Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Senacki Zespół Sportowy

  22
  Tyle razy wychodziłem na ulicę wraz z Obywatelkami i Obywatelami. Protestowaliśmy albo manifestowaliśmy w sprawach kluczowych dla polskiej demokracji. Były to m.in.: protesty dotyczące zmian w sądownictwie, rolników, Strajki Kobiet, protest dot. polexit-u, czy ws. LEX TVN. Uczestniczyłem także w protestach w Warszawie i w Gdańsku.

36
Ilość posiedzeń Senatu RP odbyło się od początku X kadencji i na wszystkich byłem fizycznie obecny,  co daje mi 100 % frekwencji.

65
Ilość oświadczeń (interpelacji) na posiedzeniach Senatu RP, w tym m.in. w sprawach:
kanału przez Mierzeję Wiślaną; wykluczenia Elbląga z programu 100 obwodnic, wykluczenia Elbląga z sieci szybkich kolei; nieprzyznania Elblągowi środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; lokalizacji siedziby straży pożarnej w Elblągu; groźby wypowiedzenia umowy o dostawy ciepła dla Elbląga; unieważnienia stypendiów Miasta Elbląg dla studentów medycyny; spraw związanych z drogami wodnymi. Wiele oświadczeń składam na prośbę warmińsko-mazurskich instytucji, stowarzyszeń, samorządów
– w tym elbląskiego, placówek ochrony zdrowia, ośrodków doradztwa rolniczego i innych.

78
Spotkań online z Obywatelkami i Obywatelami

Pandemia ograniczyła ilość i możliwość „normalnych” spotkań, dlatego organizuję otwarte spotkania online w formie transmisji na żywo. W spotkaniu może wziąć udział każda chętna osoba. Podczas spotkań dyskutujemy na bieżące tematy, czasami zapraszam gości. Wśród nich byli m.in. ks. W. Lemański, prof. A. Bodnar, marsz. B. Borusewicz, senatorowie, posłowie, regionalni i lokalni liderzy.

Nie pozostawiam żadnego pytania i komentarza bez odpowiedzi.
To jeszcze bardzo rzadko spotykana forma kontaktów parlamentarzysty z obywatelami.

89
Tyle razy zabierałem głos na posiedzeniach Senatu RP. W tym m.in. w sprawach:

 • wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19
 • Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r.,
 • ustawy o Służbie Więziennej,
 • włączenia Elbląga do Związku metropolitalnego w województwie pomorskim
 • gróźb rządu o zawetowaniu budżetu Unii Europejskiej,
 • działań policji wobec uczestniczek i uczestników protestów Strajku Kobiet,
 • włączenia inwestycji z Elbląga i regionu do budżetu państwa
 • LEX TVN
 • muru na granicy polsko-białoruskiej
 • Telefonu Zaufania i zwiększenia nakładów finansowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

  Zabierałem głos dziesięć razy częściej niż pozostali senatorowie regionu warmińsko-mazurskiego łącznie.

  231
  Mój kalendarz podaje, że 231 razy spotkałem się z mieszkańcami Elbląga i regionu, w tym z przedstawicielami różnych organizacji i grup społecznych.

  550
  W 2017 roku Polska podpisała Konwencję AGN, zobowiązując się do przystosowania do żeglugi transportowej trzech dróg wodnych o długości ok. 2.100 km. Niestety, szybko zrezygnowano w prac rewitalizacją MDW E70 z Kłajpedy, przez Kaliningrad, Elbląg, Wisłą, połączenie Odra-Wisła, Berlin do portów zachodniej Europy: Rotterdamu i Antwerpii. Ta droga wodna jest naturalnym uzupełnieniem kanału przez Mierzeję. W ramach prac Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych udało mi się przekonać rząd do zrealizowania studium wykonalności, czyli dokumentacji dla tej liczącej 550 km drogi wodnej, zakładającej kilka wariantów i sposobów realizacji tej inwestycji. MDW E70 wraca do projektów rządowych.

  – – – – –
  Pamiętam o tym, że wszędzie gdzie jestem, gdzie zapadają kluczowe decyzje, gdzie podejmuję jakieś działania moją rolą jest być — tak jak obiecałem — ambasadorem spraw mieszkańców naszego okręgu.
  Tak widzę funkcję Senatora i tak staram się ją wykonywać.


Spotkaliśmy się w gronie parlamentarzystów, żuławskich samorządowców oraz przedstawicieli instytucji, aby omówić kluczowe kwestie związane z naszym regionem. Tematami głównymi były działania przeciwpowodziowe oraz adaptacja do zmian klimatycznych. Omawialiśmy między innymi: aktualizację Programu Żuławskiego uwzględniającego zadania przeciwpowodziowe, konieczność wsparcia obszaru Żuław w polityce rozwoju na szczeblu krajowym, wzmocnienie obsługi inwestycyjnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, uwzględnienie

Na Nowy Rok mam dobrą wiadomość. Droga wodna, która ma połączyć port w Elblągu z Bałtykiem zostanie dokończona i statki będą mogły wreszcie dopłynąć do elbląskiego portu. Powtarzam: do elbląskiego, a nie jak zamierzał rząd PiSu – państwowego portu w Elblągu. Warto dodać, że wbrew temu, co wykrzykiwali politycy PiS w ostatnim okresie, że droga

Warmia i Mazury, graniczące z Rosją, będą reprezentowane w senackiej Komisji Obrony Narodowej. Senator Jerzy Wcisła został ponownie wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego tej komisji. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez członków komisji podczas piątkowego (22 grudnia) posiedzenia. Wypowiadając się na temat powierzonego mu zadania, senator Wcisła podkreślił, że bezpieczeństwo kraju to sprawa priorytetowa, zwłaszcza w obliczu

Szanowni Państwo,  w tę wyjątkową porę Bożego Narodzenia pragnę z serca złożyć Państwunajserdeczniejsze życzenia. Niech te święta będą dla Państwa czasempełnym ciepła, radości i niezapomnianych chwil spędzonych w gronienajbliższych. Niech ta magiczna atmosfera niesie ze sobą spokój i wzajemną życzliwość,dodając otuchy i nadziei na lepsze jutro. Z okazji Bożego Narodzenia życzę Państwu mnóstwa zdrowia, spokoju orazspełnienia

Dzisiaj, 42 lata po wprowadzeniu stanu wojennego, w Senacie RP przyjęliśmy uchwałę upamiętniającą ofiary stanu wojennego. Byłem Senatorem prezentującym tę uchwałę na posiedzeniu Senatu. W ten sposób uczciliśmy pamięć tych, którzy w stanie wojennym bronili wolności. Pamięć obywatelek i obywateli, przeciwko którym wyprowadzano w Polsce czołgi na ulice. Pamięć Polek i Polaków, których odwaga i

Powołaliśmy Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny. Przewodniczącym został Jacek Protas, ja zostałem wiceprzewodniczącym. Jeden z pierwszych celów: włączenie do budżetu państwa zadania dokończenia budowy drogi wodnej łączącej port w Elblągu z Bałtykiem. Zespół będzie pracować w składzie: Elżbieta Gelert, Jolanta Piotrowska, Ewa Kaliszuk, Maciej Wróbel, Janusz Cichoń, Stanisław Gorczyca, Paweł Papke, Anna Wojciechowska, Marcin Kulasek.