Jerzy Wcisła

Senator IX i X kadencji


biuro@wcisla.senat.pl

tel. 603 366 761

thin

27 stycznia, 2022

Aktywność senatora w liczbach

Mija półmetek X Kadencji Senatu RP. Tak prezentuje się aktywność senatora Jerzego Wcisła w Senacie w liczbach:

2
W 2019 roku, analizując dokumentację, odkryłem, że rząd zamierza zakończyć budowę Kanał przez Mierzeję
3 kilometry przed nabrzeżami portowymi w Elblągu. Pierwotnie przedstawiciele rządu zaprzeczali,
później przyznali mi rację twierdząc, że to zadanie samorządu,
ale pod naporem argumentów Rząd postanowił przedłużyć inwestycję o 2 km w kierunku portu.
Wciąż brakuje 800 metrów toru i obrotnicy. Koszt ok.: około 60 milionów złotych.
To jest 3% kosztów Kanału przez Mierzeję. Dla Elbląga jest to wydatek, który pochłonie cały roczny budżet inwestycyjny miasta. Wielokrotnie upominam się o rzeczywiste dokończenie tej inwestycji i o oto, by rząd nie pozostawiał Elbląga samego z takim obciążeniem.


7
Ilość funkcji pełnionych w Senacie RP w X kadencji:

 • Sekretarz Senatu RP X kadencji;
 • członek prezydium i sekretarz Koalicji Obywatelskiej;
 • przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych;
 • przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży;
 • wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej;
 • członek Komisji Ustawodawczej;
 • koordynator ds. medialnych Koalicji Obywatelskiej w Senacie RP.

  8
 • Ilość Zespołów Parlamentarnych i Senackich, w których jestem zaangażowany
  Pełnię funkcję przewodniczącego w:
 • W Parlamentarnym Zespole Dróg Wodnych oraz
 • Parlamentarnym Zespole ds. Młodzieży.
  Ponadto pracuję w następujących Zespołach:
 • Parlamentarny Zespół ds. Zbiorowego Transportu Publicznego oraz Inwestycji Kolejowych,
 • Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności
 • Parlamentarny Zespół Sportowy
 • Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny
 • Senacki Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Senacki Zespół Sportowy

  22
  Tyle razy wychodziłem na ulicę wraz z Obywatelkami i Obywatelami. Protestowaliśmy albo manifestowaliśmy w sprawach kluczowych dla polskiej demokracji. Były to m.in.: protesty dotyczące zmian w sądownictwie, rolników, Strajki Kobiet, protest dot. polexit-u, czy ws. LEX TVN. Uczestniczyłem także w protestach w Warszawie i w Gdańsku.

36
Ilość posiedzeń Senatu RP odbyło się od początku X kadencji i na wszystkich byłem fizycznie obecny,  co daje mi 100 % frekwencji.

65
Ilość oświadczeń (interpelacji) na posiedzeniach Senatu RP, w tym m.in. w sprawach:
kanału przez Mierzeję Wiślaną; wykluczenia Elbląga z programu 100 obwodnic, wykluczenia Elbląga z sieci szybkich kolei; nieprzyznania Elblągowi środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; lokalizacji siedziby straży pożarnej w Elblągu; groźby wypowiedzenia umowy o dostawy ciepła dla Elbląga; unieważnienia stypendiów Miasta Elbląg dla studentów medycyny; spraw związanych z drogami wodnymi. Wiele oświadczeń składam na prośbę warmińsko-mazurskich instytucji, stowarzyszeń, samorządów
– w tym elbląskiego, placówek ochrony zdrowia, ośrodków doradztwa rolniczego i innych.

78
Spotkań online z Obywatelkami i Obywatelami

Pandemia ograniczyła ilość i możliwość „normalnych” spotkań, dlatego organizuję otwarte spotkania online w formie transmisji na żywo. W spotkaniu może wziąć udział każda chętna osoba. Podczas spotkań dyskutujemy na bieżące tematy, czasami zapraszam gości. Wśród nich byli m.in. ks. W. Lemański, prof. A. Bodnar, marsz. B. Borusewicz, senatorowie, posłowie, regionalni i lokalni liderzy.

Nie pozostawiam żadnego pytania i komentarza bez odpowiedzi.
To jeszcze bardzo rzadko spotykana forma kontaktów parlamentarzysty z obywatelami.

89
Tyle razy zabierałem głos na posiedzeniach Senatu RP. W tym m.in. w sprawach:

 • wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19
 • Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r.,
 • ustawy o Służbie Więziennej,
 • włączenia Elbląga do Związku metropolitalnego w województwie pomorskim
 • gróźb rządu o zawetowaniu budżetu Unii Europejskiej,
 • działań policji wobec uczestniczek i uczestników protestów Strajku Kobiet,
 • włączenia inwestycji z Elbląga i regionu do budżetu państwa
 • LEX TVN
 • muru na granicy polsko-białoruskiej
 • Telefonu Zaufania i zwiększenia nakładów finansowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

  Zabierałem głos dziesięć razy częściej niż pozostali senatorowie regionu warmińsko-mazurskiego łącznie.

  231
  Mój kalendarz podaje, że 231 razy spotkałem się z mieszkańcami Elbląga i regionu, w tym z przedstawicielami różnych organizacji i grup społecznych.

  550
  W 2017 roku Polska podpisała Konwencję AGN, zobowiązując się do przystosowania do żeglugi transportowej trzech dróg wodnych o długości ok. 2.100 km. Niestety, szybko zrezygnowano w prac rewitalizacją MDW E70 z Kłajpedy, przez Kaliningrad, Elbląg, Wisłą, połączenie Odra-Wisła, Berlin do portów zachodniej Europy: Rotterdamu i Antwerpii. Ta droga wodna jest naturalnym uzupełnieniem kanału przez Mierzeję. W ramach prac Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych udało mi się przekonać rząd do zrealizowania studium wykonalności, czyli dokumentacji dla tej liczącej 550 km drogi wodnej, zakładającej kilka wariantów i sposobów realizacji tej inwestycji. MDW E70 wraca do projektów rządowych.

  – – – – –
  Pamiętam o tym, że wszędzie gdzie jestem, gdzie zapadają kluczowe decyzje, gdzie podejmuję jakieś działania moją rolą jest być — tak jak obiecałem — ambasadorem spraw mieszkańców naszego okręgu.
  Tak widzę funkcję Senatora i tak staram się ją wykonywać.

Aktualności

Senator Jerzy Wcisła z grupą parlamentarzystów z dziewięciu krajów pojechał na Ukrainę, by zobaczyć skutki rosyjskiej agresji na ten kraj. Kilka tygodni wcześniej otrzymał mailem groźby karalne za to, że wspiera Ukrainę. Ktoś też informował o podłożeniu bomby w jego biurze. Alarm okazał się fałszywy, a postępowanie w tej sprawie prowadzi policja. Pociągiem do Kijowa

Na zaproszenie Senatora Jerzego Wcisły do Elbląga przyjechał wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Wicemarszałek doprowadził do takiej zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która pozwoli zablokować sprzedaż Grupy Lotos. Ustawa, jest inicjatywą senatorów grupy tzw. demokratycznej większości, której lideruje Bogdan Borusewicz.  Ustawa opiera się na art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego – założycielskiego aktu Paktu Północnoatlantyckiego

Niech Wielkanoc, w tym tak bardzo wymagającym i trudnym świecie, przyniesie nam trochę wytchnienia i radości. Niech napełni nas nadzieją i wiarą w lepsze jutro.

W dwóch rolach — moderatora oraz panelisty gościłem na trwającym w dniach 11 i 12 kwietnia w Mikołajkach VII Europejskim Kongresie Samorządów. Na zaproszenie Juliusza Marka, prezesa Stowarzyszenia Polskich Telewizji Lokalnych i Regionalnych wziąłem udział w panelu pt. Media lokalne po pandemii. Z kolei na zaproszenie organizatorów EKS moderowałem dyskusję pt. Prawa samorządów i prawa

W kontekście wojny w Ukrainie, chcę Państwu zwrócić uwagę na cztery procesy, zachowania i decyzje polskiego Rządu, które oddziałują lub mają bezpośredni wpływ na nasze miasto i region. Sprawa Lotosu testem wiarygodności polskiego rząduSprzedaż dużej części Lotosu, jako warunku połączenia pozostałej części z Orlenem zawsze była dla mnie warunkiem, którzy całkowicie podważał sens tej operacji.

Senator Jerzy Wcisła został wyróżniony przez Zarząd Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Elblągu medalem 40-lecia Związku Działkowców. „Ogrody działkowe przeżywają renesans. I bardzo dobrze. W dobie zmian klimatycznych, pandemii i wielu niepokojów działki okazują się azylem. Dają nam kontakt z naturą. Są formą medytacji. Działkowanie sprzyja relacjom. Działa antydepresyjnie. Dziękuję działkowcom, którzy konsekwentnie od wielu

KONTAKT

Biuro Senatora RP Jerzego Wcisła

biuro@wcisla.senat.pl

Hetmańska 31, Elbląg (biuro główne)

Jesteśmy także w:

Braniewie przy ul. Gdańskiej 20

Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Wolności 5

Tel. 603 366 761

Dyrektor biura – Karolina Śluz