Jerzy Wcisła

Senator IX i X kadencji


biuro@wcisla.senat.pl

tel. 603 366 761

thin

27 stycznia, 2022

Aktywność senatora w liczbach

Mija półmetek X Kadencji Senatu RP. Tak prezentuje się aktywność senatora Jerzego Wcisła w Senacie w liczbach:

2
W 2019 roku, analizując dokumentację, odkryłem, że rząd zamierza zakończyć budowę Kanał przez Mierzeję
3 kilometry przed nabrzeżami portowymi w Elblągu. Pierwotnie przedstawiciele rządu zaprzeczali,
później przyznali mi rację twierdząc, że to zadanie samorządu,
ale pod naporem argumentów Rząd postanowił przedłużyć inwestycję o 2 km w kierunku portu.
Wciąż brakuje 800 metrów toru i obrotnicy. Koszt ok.: około 60 milionów złotych.
To jest 3% kosztów Kanału przez Mierzeję. Dla Elbląga jest to wydatek, który pochłonie cały roczny budżet inwestycyjny miasta. Wielokrotnie upominam się o rzeczywiste dokończenie tej inwestycji i o oto, by rząd nie pozostawiał Elbląga samego z takim obciążeniem.


7
Ilość funkcji pełnionych w Senacie RP w X kadencji:

 • Sekretarz Senatu RP X kadencji;
 • członek prezydium i sekretarz Koalicji Obywatelskiej;
 • przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych;
 • przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży;
 • wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej;
 • członek Komisji Ustawodawczej;
 • koordynator ds. medialnych Koalicji Obywatelskiej w Senacie RP.

  8
 • Ilość Zespołów Parlamentarnych i Senackich, w których jestem zaangażowany
  Pełnię funkcję przewodniczącego w:
 • W Parlamentarnym Zespole Dróg Wodnych oraz
 • Parlamentarnym Zespole ds. Młodzieży.
  Ponadto pracuję w następujących Zespołach:
 • Parlamentarny Zespół ds. Zbiorowego Transportu Publicznego oraz Inwestycji Kolejowych,
 • Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności
 • Parlamentarny Zespół Sportowy
 • Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny
 • Senacki Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Senacki Zespół Sportowy

  22
  Tyle razy wychodziłem na ulicę wraz z Obywatelkami i Obywatelami. Protestowaliśmy albo manifestowaliśmy w sprawach kluczowych dla polskiej demokracji. Były to m.in.: protesty dotyczące zmian w sądownictwie, rolników, Strajki Kobiet, protest dot. polexit-u, czy ws. LEX TVN. Uczestniczyłem także w protestach w Warszawie i w Gdańsku.

36
Ilość posiedzeń Senatu RP odbyło się od początku X kadencji i na wszystkich byłem fizycznie obecny,  co daje mi 100 % frekwencji.

65
Ilość oświadczeń (interpelacji) na posiedzeniach Senatu RP, w tym m.in. w sprawach:
kanału przez Mierzeję Wiślaną; wykluczenia Elbląga z programu 100 obwodnic, wykluczenia Elbląga z sieci szybkich kolei; nieprzyznania Elblągowi środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; lokalizacji siedziby straży pożarnej w Elblągu; groźby wypowiedzenia umowy o dostawy ciepła dla Elbląga; unieważnienia stypendiów Miasta Elbląg dla studentów medycyny; spraw związanych z drogami wodnymi. Wiele oświadczeń składam na prośbę warmińsko-mazurskich instytucji, stowarzyszeń, samorządów
– w tym elbląskiego, placówek ochrony zdrowia, ośrodków doradztwa rolniczego i innych.

78
Spotkań online z Obywatelkami i Obywatelami

Pandemia ograniczyła ilość i możliwość „normalnych” spotkań, dlatego organizuję otwarte spotkania online w formie transmisji na żywo. W spotkaniu może wziąć udział każda chętna osoba. Podczas spotkań dyskutujemy na bieżące tematy, czasami zapraszam gości. Wśród nich byli m.in. ks. W. Lemański, prof. A. Bodnar, marsz. B. Borusewicz, senatorowie, posłowie, regionalni i lokalni liderzy.

Nie pozostawiam żadnego pytania i komentarza bez odpowiedzi.
To jeszcze bardzo rzadko spotykana forma kontaktów parlamentarzysty z obywatelami.

89
Tyle razy zabierałem głos na posiedzeniach Senatu RP. W tym m.in. w sprawach:

 • wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19
 • Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r.,
 • ustawy o Służbie Więziennej,
 • włączenia Elbląga do Związku metropolitalnego w województwie pomorskim
 • gróźb rządu o zawetowaniu budżetu Unii Europejskiej,
 • działań policji wobec uczestniczek i uczestników protestów Strajku Kobiet,
 • włączenia inwestycji z Elbląga i regionu do budżetu państwa
 • LEX TVN
 • muru na granicy polsko-białoruskiej
 • Telefonu Zaufania i zwiększenia nakładów finansowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

  Zabierałem głos dziesięć razy częściej niż pozostali senatorowie regionu warmińsko-mazurskiego łącznie.

  231
  Mój kalendarz podaje, że 231 razy spotkałem się z mieszkańcami Elbląga i regionu, w tym z przedstawicielami różnych organizacji i grup społecznych.

  550
  W 2017 roku Polska podpisała Konwencję AGN, zobowiązując się do przystosowania do żeglugi transportowej trzech dróg wodnych o długości ok. 2.100 km. Niestety, szybko zrezygnowano w prac rewitalizacją MDW E70 z Kłajpedy, przez Kaliningrad, Elbląg, Wisłą, połączenie Odra-Wisła, Berlin do portów zachodniej Europy: Rotterdamu i Antwerpii. Ta droga wodna jest naturalnym uzupełnieniem kanału przez Mierzeję. W ramach prac Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych udało mi się przekonać rząd do zrealizowania studium wykonalności, czyli dokumentacji dla tej liczącej 550 km drogi wodnej, zakładającej kilka wariantów i sposobów realizacji tej inwestycji. MDW E70 wraca do projektów rządowych.

  – – – – –
  Pamiętam o tym, że wszędzie gdzie jestem, gdzie zapadają kluczowe decyzje, gdzie podejmuję jakieś działania moją rolą jest być — tak jak obiecałem — ambasadorem spraw mieszkańców naszego okręgu.
  Tak widzę funkcję Senatora i tak staram się ją wykonywać.

Aktualności

Podczas konferencji prasowej wspólnie z posłem Jackiem Protasem poruszyliśmy kwestię otwarcia przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Inwestycja, która ma zostać w sobotę szumnie zakończona, nie spełnia swojego podstawowego celu. Żaden większy statek, ponad takie, które już teraz wpływają do elbląskiego portu, nie wpłynie do niego po 17 września – mówił senator Jerzy Wcisła. Takie szumne otwarcie

Młodzież studiująca i ucząca się wraz ze mną, na konferencji prasowej powiedziała, co myśli o stanie polskiej edukacji. Głównymi tematami poruszonymi na spotkaniu prasowym były niskie wypłaty nauczycieli, konieczność reform w szkolnictwie oraz podręcznik do nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Zaprosiłem uczniów i studentów m.in z Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg Pawła Marchlewskiego i Młodzieżowego Sejmiku

25 lipca podpisaliśmy petycję do premiera Polski, w której domagamy się, by rząd dokończył budowę kanału przez Mierzeję, doprowadzając tor wodny do nabrzeży elbląskiego portu i by przestał straszyć, że odbierze Elblągowi port. Jeszcze dobrze nie rozwinęliśmy akcji zbierania podpisów pod petycją, a już mamy pierwsze efekty. Po pierwsze Rząd zaprosił prezydenta Elbląga do rozmów

Należy nazywać rzeczy po imieniu. Kiedy ktoś mówi, że odbierze komuś jego własność, to ja mówię, że chce mu ją ukraść. Przypomnę rzecz najważniejszą: Kanał przez Mierzeję – od XVI wieku – czyli od zawsze, był planowany, jako połączenie elbląskiego portu z morzem. Dopiero w 2019 roku rząd PiS odciął port w Elblągu od kanału

Chciałbym poinformować pana posła Krasulskiego, że samorząd to nie jest hipermarket. Nie można wejść i powiedzieć kupuję od was ten port. Za chwilę pan Krasulski powie, że kupuje Elbląg – senator Jerzy Wcisła odniósł się do słów posła Leonarda Krasulskiego (PiS) o możliwości przejęcia przez rząd elbląskiego portu. „Są możliwości siłowego przejęcia”Czwartkowa konferencja prasowa senatora

6 czerwca Elbląg i Braniewo odwiedził Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Najbardziej zapamiętam z tego dnia dyskusje Marszałka z uczennicami i uczniami jedynej w Polsce szkole podstawowej im. Senatu RP w Braniewie oraz z młodzieżą w Elblągu. Dużo było w tych rozmowach o działaniu na rzecz ludzi. O pracy, o angażowaniu się, o wyborach:

KONTAKT

Biuro Senatora RP Jerzego Wcisła

biuro@wcisla.senat.pl

Hetmańska 31, Elbląg (biuro główne)

Jesteśmy także w:

Braniewie przy ul. Gdańskiej 20

Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Wolności 5

Tel. 603 366 761

Dyrektor biura – Karolina Śluz