thin

25 kwietnia, 2023

Małe porty powinny pozostać przy samorządzie

W Elblągu odbyło się spotkanie podczas którego członkowie Związku Małych Portów Morskich dyskutowali m.in. o porcie elbląskim w kontekście pytania: czy powinno się go pozostawić w zarządzaniu spółki komunalnej (za czym optują władze miasta) czy ma go przejąć państwo.

W spotkaniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele spółek zarządzających portami w Kołobrzegu, Helu, Jastarni, Ustce, Stępnicy i miejscowości Mrzeżyno. Łącznie Związek Małych Portów Morskich liczy 18 członków. To organizacja zrzeszająca podmioty zarządzające przystaniami morskimi lub portami morskimi niebędącymi portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także innych pracodawców, którzy realizują swoją podstawową działalność na obszarze takich portów lub przystani morskich.

Jak podkreślił senator Jerzy Wcisła, rozwój małych portów morskich, a także śródlądowych w dużej mierze zależy od współpracy z dużymi portami. – Dzisiaj także o tym rozmawialiśmy. Elbląg jest najlepszym przykładem. Jest portem niewielkim, ale leżącym blisko dużego gdańskiego portu morskiego. Mamy z nim kontakt i strategię współpracy. Port w Gdańsku obsługuje obecnie około 650 statków rocznie, takich, których parametry pozwalają, aby były one obsługiwane przez port w Elblągu. Jest to 18 proc. jednostek, które wpływają do portu w Gdańsku. Co jest potrzebne? To, aby port elbląski był dostępny od strony morza dla tych jednostek. Jest to ustawowe zadanie i tego właśnie oczekujemy – mówił senator Jerzy Wcisła.

Państwo chwali się wzrostem przeładunków w trzech flagowych portach Polski: Gdańsku, Szczecinie-Świnoujściu i w Gdyni. Lecz „zapomina” dodać, że na 32 porty morskie w Polsce – poza Gdańskiem, Gdynią i Szczecinem-Świnoujściem mamy: sześć portów „średnich” – wszystkie samorządowe. 21 portów małych – w tym: 5 samorządowych, 16 rządowych. Analiza funkcjonowania małych i średnich portów dokonana przez NIK wskazuje, że Państwo jest złym właścicielem. Wniosek NIK-u pokazuje: jako słabą stronę średnich i małych portów wskazano niską efektywność zarządzania portem przez urzędy morskie (czyli państwo), a przez to konieczność przyspieszenia komunalizacji portów. I to Państwo chce nas przekonać, że będzie dobrym właścicielem portu w Elblągu.

Źródło: opracowanie własne oraz portel.pl


Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży zebrał się w celu omówienia uchwał Parlamentu Młodych RP dotyczących sportu i wychowania fizycznego. Powołane zostało też prezydium Rady Młodzieżowej działającej przy zespole. Pakiet uchwał Parlamentu Młodych RP wychodzi naprzeciw potrzebom zwiększenia aktywności fizycznej i sportowej, szczególnie wśród młodych obywateli naszego kraju. Dostęp do sportu jest prawem każdego człowieka, a jednocześnie

9 maja maja 2024 r. zakończyło się 11. posiedzenie Senatu. Podczas niego Izba wprowadziła zmiany do 2 nowelizacji, 3 ustawy przyjęła bez poprawek. Wprowadziła zmiany w swoim regulaminie. Pierwszego dnia obrad Senat podjął uchwałę w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ustawy przyjęte z poprawkami to m.in.: Ustawa  o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem

Spotkaliśmy się w gronie parlamentarzystów, żuławskich samorządowców oraz przedstawicieli instytucji, aby omówić kluczowe kwestie związane z naszym regionem. Tematami głównymi były działania przeciwpowodziowe oraz adaptacja do zmian klimatycznych. Omawialiśmy między innymi: aktualizację Programu Żuławskiego uwzględniającego zadania przeciwpowodziowe, konieczność wsparcia obszaru Żuław w polityce rozwoju na szczeblu krajowym, wzmocnienie obsługi inwestycyjnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, uwzględnienie

Na Nowy Rok mam dobrą wiadomość. Droga wodna, która ma połączyć port w Elblągu z Bałtykiem zostanie dokończona i statki będą mogły wreszcie dopłynąć do elbląskiego portu. Powtarzam: do elbląskiego, a nie jak zamierzał rząd PiSu – państwowego portu w Elblągu. Warto dodać, że wbrew temu, co wykrzykiwali politycy PiS w ostatnim okresie, że droga

Warmia i Mazury, graniczące z Rosją, będą reprezentowane w senackiej Komisji Obrony Narodowej. Senator Jerzy Wcisła został ponownie wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego tej komisji. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez członków komisji podczas piątkowego (22 grudnia) posiedzenia. Wypowiadając się na temat powierzonego mu zadania, senator Wcisła podkreślił, że bezpieczeństwo kraju to sprawa priorytetowa, zwłaszcza w obliczu

Szanowni Państwo,  w tę wyjątkową porę Bożego Narodzenia pragnę z serca złożyć Państwunajserdeczniejsze życzenia. Niech te święta będą dla Państwa czasempełnym ciepła, radości i niezapomnianych chwil spędzonych w gronienajbliższych. Niech ta magiczna atmosfera niesie ze sobą spokój i wzajemną życzliwość,dodając otuchy i nadziei na lepsze jutro. Z okazji Bożego Narodzenia życzę Państwu mnóstwa zdrowia, spokoju orazspełnienia