thin

25 kwietnia, 2023

Małe porty powinny pozostać przy samorządzie

W Elblągu odbyło się spotkanie podczas którego członkowie Związku Małych Portów Morskich dyskutowali m.in. o porcie elbląskim w kontekście pytania: czy powinno się go pozostawić w zarządzaniu spółki komunalnej (za czym optują władze miasta) czy ma go przejąć państwo.

W spotkaniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele spółek zarządzających portami w Kołobrzegu, Helu, Jastarni, Ustce, Stępnicy i miejscowości Mrzeżyno. Łącznie Związek Małych Portów Morskich liczy 18 członków. To organizacja zrzeszająca podmioty zarządzające przystaniami morskimi lub portami morskimi niebędącymi portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także innych pracodawców, którzy realizują swoją podstawową działalność na obszarze takich portów lub przystani morskich.

Jak podkreślił senator Jerzy Wcisła, rozwój małych portów morskich, a także śródlądowych w dużej mierze zależy od współpracy z dużymi portami. – Dzisiaj także o tym rozmawialiśmy. Elbląg jest najlepszym przykładem. Jest portem niewielkim, ale leżącym blisko dużego gdańskiego portu morskiego. Mamy z nim kontakt i strategię współpracy. Port w Gdańsku obsługuje obecnie około 650 statków rocznie, takich, których parametry pozwalają, aby były one obsługiwane przez port w Elblągu. Jest to 18 proc. jednostek, które wpływają do portu w Gdańsku. Co jest potrzebne? To, aby port elbląski był dostępny od strony morza dla tych jednostek. Jest to ustawowe zadanie i tego właśnie oczekujemy – mówił senator Jerzy Wcisła.

Państwo chwali się wzrostem przeładunków w trzech flagowych portach Polski: Gdańsku, Szczecinie-Świnoujściu i w Gdyni. Lecz „zapomina” dodać, że na 32 porty morskie w Polsce – poza Gdańskiem, Gdynią i Szczecinem-Świnoujściem mamy: sześć portów „średnich” – wszystkie samorządowe. 21 portów małych – w tym: 5 samorządowych, 16 rządowych. Analiza funkcjonowania małych i średnich portów dokonana przez NIK wskazuje, że Państwo jest złym właścicielem. Wniosek NIK-u pokazuje: jako słabą stronę średnich i małych portów wskazano niską efektywność zarządzania portem przez urzędy morskie (czyli państwo), a przez to konieczność przyspieszenia komunalizacji portów. I to Państwo chce nas przekonać, że będzie dobrym właścicielem portu w Elblągu.

Źródło: opracowanie własne oraz portel.pl


Powołaliśmy Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny. Przewodniczącym został Jacek Protas, ja zostałem wiceprzewodniczącym. Jeden z pierwszych celów: włączenie do budżetu państwa zadania dokończenia budowy drogi wodnej łączącej port w Elblągu z Bałtykiem. Zespół będzie pracować w składzie: Elżbieta Gelert, Jolanta Piotrowska, Ewa Kaliszuk, Maciej Wróbel, Janusz Cichoń, Stanisław Gorczyca, Paweł Papke, Anna Wojciechowska, Marcin Kulasek.

13 listopada Senatorowie złożyli ślubowanie oraz rozpoczęliśmy pierwsze posiedzenie XI kadencji Senatu RP. Po raz drugi w historii urząd Marszałka Senatu obejmuje kobieta. Pani Marszałkini, Małgorzata Kidawa-Błońska. Senatorka z Warmii i Mazur, Ewa Monika Kaliszuk została sekretarzem Senatu. Wiem z doświadczenia, że nie jest to proste zadanie, lecz jestem pewien, że Ewa Kaliszuk poradzi sobie

NIK ujawniła liczne nieprawidłowości przy Przekopie Mierzei i rozważa powiadomienie prokuratury. Kontrola została przeprowadzona na mój wniosek. Jak ujawnia NIK, sposób realizacji Przekopu od początku był skazany na porażkę i nie mógł zwiększyć bezpieczeństwa w regionie. Minister odpowiedzialny o tym wiedział, ale nie powiedział. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie planowania, realizacji i nadzoru nad Programem Wieloletnim.

Wysłałem 3 listopada apel do prezydenta Polski o natychmiastowe powierzenie Donaldowi Tuskowi powołania rządu – jedynemu politykowi, który ma poparcie większości parlamentarnej i który szybko doprowadzi do otrzymania przez Polskę środków unijnych, w tym w ramach KPO. Apeluję o natychmiastowe podjęcie działań, które doprowadzą do szybkiego powołania rządu RP. Polska i Polacy czekają na rząd,

W poprzedniej kadencji byłem jednym opozycyjnym senatorem z Warmii i Mazur. W tej kadencji będzie nas aż czworo. Gratuluję nowo wybranym Senatorkom i Senatorom:Jolancie Piotrowskiej, Ewie Monice Kaliszuk oraz Gustawowi Markowi Brzezinowi. Cieszy mnie ten nasz silny skład, bo — jak wiecie — przed nami etap odbudowywania państwa po rządach PIS. Senat będzie miał tu

Już oficjalnie mogę potwierdzić, że zostałem wybrany na XI kadencję Senatu RP. Zaufania nie przelicza się w rekordy, ale tutaj liczby mówią same za siebie. Dane PKW wskazują 86 158 oddanych na mnie głosów. Ponad 33 tysiące głosów więcej od rywala z PiS. Zaufało mi 57,04% Wyborczyń i Wyborców z naszego okręgu. To też piękny