thin

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Kanadzie

Razem z marszałkiem Senatu RP prof. Tomaszem Grodzkim uczestniczyłem w delegacji w stolicy Kanady – Ottawie. Warto wiedzieć, że polonia kanadyjska obchodzi w maju tego roku swoje 90. lecie.

Za nami m. in. spotkania z członkami Kanadyjsko-Polskiej Międzyparlamentarnej Grupy Przyjaźni, szefami obu izb kanadyjskiego parlamentu Parliament of Canada: Przewodniczącym Senatu George’em Fureyem oraz Przewodniczącym Izby Gmin Anthony Rota, ambasadorem RP w Kanadzie Witoldem Dzielskim Embassy of Poland, Ottawa i przedstawicielami organizacji polonijnych oraz wizyta i złożenie wieńca przed tablicą upamiętniającą lotników kanadyjskich poległych podczas niesienia pomocy walczącej Polsce w czasie II wojny światowej.

Większość rozmów dotyczy przede wszystkim wsparcia Polski i Kanady dla walczącej Ukrainy, współpracy parlamentarnej i militarnej, wzmacniania NATO, a także uniezależnienia od paliw kopalnych. Kanadyjczycy bardzo przeżywają wojnę w Ukrainie. Dla wielu to rodzinne strony. W Kanadzie dominuje pogląd, że świat musi tak długo wspierać Ukrainców, aż Rosjanie zostaną pokonani, a Ukrainie otwarte zostaną drzwi do Unii Europejskiej i NATO.

Poruszaliśmy też kwestię zwiększenia wymiany handlowej między Kanadą a Polską, zwłaszcza w zakresie paliw kopalnych. Dostawy z Kanady mogłyby uniezależnić nas od Rosji. Dyskutowaliśmy także o sprawach kanadyjskiej Polonii i relacji międzyparlamentarnych. Uzgodniliśmy, że ruszą staże dla Polonii z Kanady w Senacie. Z kolei w Kanadzie zostanie zaprezentowana wystawa z okazji 100-lecia polskiego Senatu RP.

Polonia kanadyjska jest wzburzona zmianami prawa wyborczego, które mogą doprowadzić do zmarnowania głosu Polonii. Polonia prosi Senat, by walczył o to, by chociaż przedłużono czas na rozliczenie wyborów z 24 do 48 h.

„Mój” Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży zawnioskuje o wprowadzenie do programów edukacyjnych tematu polskiej emigracji. Los 20 mln Polaków nie jest obecny w polskich szkołach.

Delegacji przewodniczy Marszałek Senat Rzeczypospolitej Polskiej prof. Tomasz Grodzki, w składzie senatorowie: prof. Alicja Chybicka, Ryszard Bober, Adam Sznejfeld, Jerzy Wcisła – Senator RP, Bogdan Zdrojewski oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.


Powołaliśmy Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny. Przewodniczącym został Jacek Protas, ja zostałem wiceprzewodniczącym. Jeden z pierwszych celów: włączenie do budżetu państwa zadania dokończenia budowy drogi wodnej łączącej port w Elblągu z Bałtykiem. Zespół będzie pracować w składzie: Elżbieta Gelert, Jolanta Piotrowska, Ewa Kaliszuk, Maciej Wróbel, Janusz Cichoń, Stanisław Gorczyca, Paweł Papke, Anna Wojciechowska, Marcin Kulasek.

13 listopada Senatorowie złożyli ślubowanie oraz rozpoczęliśmy pierwsze posiedzenie XI kadencji Senatu RP. Po raz drugi w historii urząd Marszałka Senatu obejmuje kobieta. Pani Marszałkini, Małgorzata Kidawa-Błońska. Senatorka z Warmii i Mazur, Ewa Monika Kaliszuk została sekretarzem Senatu. Wiem z doświadczenia, że nie jest to proste zadanie, lecz jestem pewien, że Ewa Kaliszuk poradzi sobie

NIK ujawniła liczne nieprawidłowości przy Przekopie Mierzei i rozważa powiadomienie prokuratury. Kontrola została przeprowadzona na mój wniosek. Jak ujawnia NIK, sposób realizacji Przekopu od początku był skazany na porażkę i nie mógł zwiększyć bezpieczeństwa w regionie. Minister odpowiedzialny o tym wiedział, ale nie powiedział. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie planowania, realizacji i nadzoru nad Programem Wieloletnim.

Wysłałem 3 listopada apel do prezydenta Polski o natychmiastowe powierzenie Donaldowi Tuskowi powołania rządu – jedynemu politykowi, który ma poparcie większości parlamentarnej i który szybko doprowadzi do otrzymania przez Polskę środków unijnych, w tym w ramach KPO. Apeluję o natychmiastowe podjęcie działań, które doprowadzą do szybkiego powołania rządu RP. Polska i Polacy czekają na rząd,

W poprzedniej kadencji byłem jednym opozycyjnym senatorem z Warmii i Mazur. W tej kadencji będzie nas aż czworo. Gratuluję nowo wybranym Senatorkom i Senatorom:Jolancie Piotrowskiej, Ewie Monice Kaliszuk oraz Gustawowi Markowi Brzezinowi. Cieszy mnie ten nasz silny skład, bo — jak wiecie — przed nami etap odbudowywania państwa po rządach PIS. Senat będzie miał tu

Już oficjalnie mogę potwierdzić, że zostałem wybrany na XI kadencję Senatu RP. Zaufania nie przelicza się w rekordy, ale tutaj liczby mówią same za siebie. Dane PKW wskazują 86 158 oddanych na mnie głosów. Ponad 33 tysiące głosów więcej od rywala z PiS. Zaufało mi 57,04% Wyborczyń i Wyborców z naszego okręgu. To też piękny