thin

Petycja „NIE” dla przejęcia portu morskiego w Elblągu

KLIKNIJ W LINK ABY PODPISAĆ PETYCJĘ: https://www.petycjeonline.com/nie_dla_przejecia_portu_morskiego_w_elblagu_przez_rzad

My, Mieszkanki i Mieszkańcy Elbląga oraz subregionu Zalewu Wiślanego, protestujemy przeciwko zamiarom rządu, który chce przejąć port w Elblągu.

NIE WYRAŻAMY ZGODY NA PRZEJĘCIE PORTU MORSKIEGO W ELBLĄGU PRZEZ PAŃSTWO I OCZEKUJEMY DOPROWADZENIA KANAŁU PRZEZ MIERZEJĘ DO ELBLĄSKIEGO PORTU

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach zwracamy się do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o:

— odstąpienie od wszelkich prób przejęcia w całości lub częściowo Portu Morskiego w Elblągu przez Państwo;

— zmianę zakresu budowy kanału przez Mierzeję i zakończenia go przy nabrzeżach portu w Elblągu, a nie kilometr przed nimi. I tym samym przywrócenia właściwego celu inwestycji pn. Kanał przez Mierzeję, jakim jest zbudowanie drogi wodnej łączącej Port Morski w Elblągu z Zatoką Gdańską.

Przedstawiciele Rządu na początku lipca 2022 roku poinformowali, że port w Elblągu ma stać się portem państwowym twierdząc, że „będzie to sprzyjało jego rozwojowi”. Równolegle budowany jest Kanał przez Mierzeję, czyli droga woda łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Od początku założenie było takie,
że Kanał miał powstać po to, aby połączyć elbląski port z morzem. Lecz decyzją rządu inwestycja ta została zatrzymana ok. 1 km przed nabrzeżami elbląskiego portu, co oznacza, że żaden statek nie dopłynie kanałem do jedynego portu, jakim jest port w Elblągu.

Działania rządu powodują, że Kanał przez Mierzeję stanie się inwestycją bezzasadną ekonomicznie i całkowicie nieprzydaną transportowo. Będzie ona miała też znikomy wpływ na rozwój portu, Elbląga oraz subregionu Zalewu Wiślanego.

Rząd domaga się od samorządu sfinansowania tej części inwestycji, chociaż wie o tym, że byłaby ona ogromnym obciążeniem dla Miasta i że formalnie Miasto nie może jej wykonać, bo choć jest właścicielem portu, to nie jest właścicielem rzeki Elbląg, na której zadanie ma być realizowane. Rzeka Elbląg, jako wewnętrzne wody morskie jest administrowana przez Urząd Morski w Gdyni, czyli przez administrację państwową. Zatrzymanie budowy Kanału przez Mierzeję przed portem, służy tylko temu, by mieć argumenty za przejęciem portu w Elblągu przez Państwo.

Dlatego domagamy się doprowadzenia tej inwestycji do nabrzeży Portu Morskiego w Elblągu, by kanał przez Mierzeję mógł spełnić swoje najważniejsze zadanie, czyli umożliwić transport wodny między elbląskim portem a morzem.

Oczekujemy, że zgodnie z art. 10.1 Ustawy o petycjach, zostanie ona rozpatrzona i – zgodnie z art. 13.1 – otrzymamy odpowiedź od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego na petycję „NIE” DLA PRZEJĘCIA PORTU MORSKIEGO W ELBLĄGU PRZEZ RZĄD.


Powołaliśmy Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny. Przewodniczącym został Jacek Protas, ja zostałem wiceprzewodniczącym. Jeden z pierwszych celów: włączenie do budżetu państwa zadania dokończenia budowy drogi wodnej łączącej port w Elblągu z Bałtykiem. Zespół będzie pracować w składzie: Elżbieta Gelert, Jolanta Piotrowska, Ewa Kaliszuk, Maciej Wróbel, Janusz Cichoń, Stanisław Gorczyca, Paweł Papke, Anna Wojciechowska, Marcin Kulasek.

13 listopada Senatorowie złożyli ślubowanie oraz rozpoczęliśmy pierwsze posiedzenie XI kadencji Senatu RP. Po raz drugi w historii urząd Marszałka Senatu obejmuje kobieta. Pani Marszałkini, Małgorzata Kidawa-Błońska. Senatorka z Warmii i Mazur, Ewa Monika Kaliszuk została sekretarzem Senatu. Wiem z doświadczenia, że nie jest to proste zadanie, lecz jestem pewien, że Ewa Kaliszuk poradzi sobie

NIK ujawniła liczne nieprawidłowości przy Przekopie Mierzei i rozważa powiadomienie prokuratury. Kontrola została przeprowadzona na mój wniosek. Jak ujawnia NIK, sposób realizacji Przekopu od początku był skazany na porażkę i nie mógł zwiększyć bezpieczeństwa w regionie. Minister odpowiedzialny o tym wiedział, ale nie powiedział. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie planowania, realizacji i nadzoru nad Programem Wieloletnim.

Wysłałem 3 listopada apel do prezydenta Polski o natychmiastowe powierzenie Donaldowi Tuskowi powołania rządu – jedynemu politykowi, który ma poparcie większości parlamentarnej i który szybko doprowadzi do otrzymania przez Polskę środków unijnych, w tym w ramach KPO. Apeluję o natychmiastowe podjęcie działań, które doprowadzą do szybkiego powołania rządu RP. Polska i Polacy czekają na rząd,

W poprzedniej kadencji byłem jednym opozycyjnym senatorem z Warmii i Mazur. W tej kadencji będzie nas aż czworo. Gratuluję nowo wybranym Senatorkom i Senatorom:Jolancie Piotrowskiej, Ewie Monice Kaliszuk oraz Gustawowi Markowi Brzezinowi. Cieszy mnie ten nasz silny skład, bo — jak wiecie — przed nami etap odbudowywania państwa po rządach PIS. Senat będzie miał tu

Już oficjalnie mogę potwierdzić, że zostałem wybrany na XI kadencję Senatu RP. Zaufania nie przelicza się w rekordy, ale tutaj liczby mówią same za siebie. Dane PKW wskazują 86 158 oddanych na mnie głosów. Ponad 33 tysiące głosów więcej od rywala z PiS. Zaufało mi 57,04% Wyborczyń i Wyborców z naszego okręgu. To też piękny