thin

25 kwietnia, 2023

Posiedzenie dotyczące wysłuchania publicznego o prawach uczniowskich

We wtorek (25 kwietnia) w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej zebraliśmy postulaty osób uczniowskich. Chcemy rozpocząć proces poprawiania prawa dla dobra uczniów.

Razem z Parlamentarnym Zespołem ds. Młodzieży i Fundacja Varia Posnania zorganizowaliśmy w Senacie, wysłuchanie publiczne w sprawie praw uczniowskich z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji społecznych, rad młodzieżowych i samorządów uczniowskich. W efekcie tego spotkania utworzone zostaną zespoły robocze, które mają przygotować propozycje zmian m.in. prawa oświatowego, uwzględniających poszanowanie praw osób uczących się. W ich skład wejdą przedstawiciele osób uczących się i senatorowie.

Otwierając posiedzenie, wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że należy zrobić wszystko, aby w polskiej szkole przyrodzona godność człowieka oznaczała także godność dziecka, nastolatka i młodego człowieka. Jak dodała, prawa obywatela, zagwarantowane w Konstytucji RP, dotyczą każdego, również dzieci i młodzieży. „Szkoła powinna też aktywizować, umożliwiać rozwój. Powinna przypinać wam skrzydła, na których odlecicie w dorosłe życie. Powinna także dawać poczucie bezpieczeństwa” – wyliczała wicemarszałkini Senatu. W tym kontekście zwróciła uwagę na trudności we wprowadzaniu zmian w kodeksie karnym w celu rozszerzenia definicji mowy nienawiści o tożsamość płciową i orientację seksualną oraz definicji gwałtu. Odnosząc się do statutów szkół, oceniła, że niektóre z nich przypominają statuty zakładów poprawczych.

W ocenie Aliny Czyżewskiej z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w szkołach rządzi zwyczaj, a nie prawo. „W szkole przez 12 lat uczymy się, że prawo jest to coś, co może nas karać, a nie coś, co nas chroni. Uczymy się, że w szkole nie obowiązuje konstytucja, że stajemy się obywatelami, gdy kończymy 18 lat, a wcześniej jesteśmy półludźmi, półobywatelami” – mówiła aktywistka społeczna. Jej zdaniem do poprawy sytuacji w szkołach nie jest potrzebna gruntowna zmiana systemowa. „Wystarczy zmienić szkołę w środowisko demokratyczne i praworządne. Takie, jak nakazuje Konstytucja RP, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Konwencja o prawach dziecka” – przekonywała Alina Czyżewska. Potrzebne są zatem nie tak zmiany prawne, jak przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz edukacja prawna przede wszystkim nauczycieli.

Przedstawiciele Fundacji Varia Posnania zwrócili uwagę na sytuację ukraińskich uczniów w polskich szkołach. Aleksandra Sroka poinformowała, że w Poznaniu dla 440 uczniów z Ukrainy w wieku 14–19 lat przygotowano tylko 4 oddziały przygotowawcze; zgodnie z ustawą oddział taki powinien liczyć maksymalnie 25 osób. Brak odpowiedniej liczby oddziałów utrudnia nie tylko naukę języka polskiego, ale też integrację. O jej niskim poziomie świadczy m.in. nieobecność ukraińskich uczniów w samorządach szkolnych. Zdaniem Konstantyna Surkowa samorządy uczniowskie mogłyby stać się kuźnią dla przyszłej kadry urzędniczej i administracyjnej demokratycznej Ukrainy.

Uczestnicy wysłuchania mówili m.in. o funkcjonowaniu samorządów uczniowskich i rad młodzieżowych, narastającego problemu przemocy psychicznej i seksualnej w szkołach, braku odpowiedniej opieki psychologiczno-pedagogicznej i dostępu uczniów do roślinnych posiłków w szkołach, potrzebie rzetelnej edukacji seksualnej, zróżnicowaniu praw i obowiązków osób pełnoletnich i niepełnoletnich osób uczących się, nieodpowiednich programach nauczania. Podkreślali, że szkoła powinna uczyć umiejętności, jak na przykład kreatywność czy krytyczne myślenie, które pozwolą funkcjonować młodym ludziom w przyszłych, szybko zmieniających się realiach. Wskazywali, że pandemia pokazała trudności informatyczne uczniów, a wojna w Ukrainie – problem z poszukiwaniem i weryfikacją informacji. Postulowali „uczłowieczenie” edukacji, m.in. poprzez uświadomienie praw człowieka wśród dyrektorów szkół i nauczycieli. Wskazywali na niezgodne z prawem statuty szkół.


Na Nowy Rok mam dobrą wiadomość. Droga wodna, która ma połączyć port w Elblągu z Bałtykiem zostanie dokończona i statki będą mogły wreszcie dopłynąć do elbląskiego portu. Powtarzam: do elbląskiego, a nie jak zamierzał rząd PiSu – państwowego portu w Elblągu. Warto dodać, że wbrew temu, co wykrzykiwali politycy PiS w ostatnim okresie, że droga

Warmia i Mazury, graniczące z Rosją, będą reprezentowane w senackiej Komisji Obrony Narodowej. Senator Jerzy Wcisła został ponownie wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego tej komisji. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez członków komisji podczas piątkowego (22 grudnia) posiedzenia. Wypowiadając się na temat powierzonego mu zadania, senator Wcisła podkreślił, że bezpieczeństwo kraju to sprawa priorytetowa, zwłaszcza w obliczu

Szanowni Państwo,  w tę wyjątkową porę Bożego Narodzenia pragnę z serca złożyć Państwunajserdeczniejsze życzenia. Niech te święta będą dla Państwa czasempełnym ciepła, radości i niezapomnianych chwil spędzonych w gronienajbliższych. Niech ta magiczna atmosfera niesie ze sobą spokój i wzajemną życzliwość,dodając otuchy i nadziei na lepsze jutro. Z okazji Bożego Narodzenia życzę Państwu mnóstwa zdrowia, spokoju orazspełnienia

Dzisiaj, 42 lata po wprowadzeniu stanu wojennego, w Senacie RP przyjęliśmy uchwałę upamiętniającą ofiary stanu wojennego. Byłem Senatorem prezentującym tę uchwałę na posiedzeniu Senatu. W ten sposób uczciliśmy pamięć tych, którzy w stanie wojennym bronili wolności. Pamięć obywatelek i obywateli, przeciwko którym wyprowadzano w Polsce czołgi na ulice. Pamięć Polek i Polaków, których odwaga i

Powołaliśmy Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny. Przewodniczącym został Jacek Protas, ja zostałem wiceprzewodniczącym. Jeden z pierwszych celów: włączenie do budżetu państwa zadania dokończenia budowy drogi wodnej łączącej port w Elblągu z Bałtykiem. Zespół będzie pracować w składzie: Elżbieta Gelert, Jolanta Piotrowska, Ewa Kaliszuk, Maciej Wróbel, Janusz Cichoń, Stanisław Gorczyca, Paweł Papke, Anna Wojciechowska, Marcin Kulasek.

13 listopada Senatorowie złożyli ślubowanie oraz rozpoczęliśmy pierwsze posiedzenie XI kadencji Senatu RP. Po raz drugi w historii urząd Marszałka Senatu obejmuje kobieta. Pani Marszałkini, Małgorzata Kidawa-Błońska. Senatorka z Warmii i Mazur, Ewa Monika Kaliszuk została sekretarzem Senatu. Wiem z doświadczenia, że nie jest to proste zadanie, lecz jestem pewien, że Ewa Kaliszuk poradzi sobie