Jerzy Wcisła

Senator IX i X kadencji


biuro@wcisla.senat.pl

tel. 603 366 761

thin

25 kwietnia, 2023

Posiedzenie dotyczące wysłuchania publicznego o prawach uczniowskich

We wtorek (25 kwietnia) w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej zebraliśmy postulaty osób uczniowskich. Chcemy rozpocząć proces poprawiania prawa dla dobra uczniów.

Razem z Parlamentarnym Zespołem ds. Młodzieży i Fundacja Varia Posnania zorganizowaliśmy w Senacie, wysłuchanie publiczne w sprawie praw uczniowskich z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji społecznych, rad młodzieżowych i samorządów uczniowskich. W efekcie tego spotkania utworzone zostaną zespoły robocze, które mają przygotować propozycje zmian m.in. prawa oświatowego, uwzględniających poszanowanie praw osób uczących się. W ich skład wejdą przedstawiciele osób uczących się i senatorowie.

Otwierając posiedzenie, wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że należy zrobić wszystko, aby w polskiej szkole przyrodzona godność człowieka oznaczała także godność dziecka, nastolatka i młodego człowieka. Jak dodała, prawa obywatela, zagwarantowane w Konstytucji RP, dotyczą każdego, również dzieci i młodzieży. „Szkoła powinna też aktywizować, umożliwiać rozwój. Powinna przypinać wam skrzydła, na których odlecicie w dorosłe życie. Powinna także dawać poczucie bezpieczeństwa” – wyliczała wicemarszałkini Senatu. W tym kontekście zwróciła uwagę na trudności we wprowadzaniu zmian w kodeksie karnym w celu rozszerzenia definicji mowy nienawiści o tożsamość płciową i orientację seksualną oraz definicji gwałtu. Odnosząc się do statutów szkół, oceniła, że niektóre z nich przypominają statuty zakładów poprawczych.

W ocenie Aliny Czyżewskiej z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w szkołach rządzi zwyczaj, a nie prawo. „W szkole przez 12 lat uczymy się, że prawo jest to coś, co może nas karać, a nie coś, co nas chroni. Uczymy się, że w szkole nie obowiązuje konstytucja, że stajemy się obywatelami, gdy kończymy 18 lat, a wcześniej jesteśmy półludźmi, półobywatelami” – mówiła aktywistka społeczna. Jej zdaniem do poprawy sytuacji w szkołach nie jest potrzebna gruntowna zmiana systemowa. „Wystarczy zmienić szkołę w środowisko demokratyczne i praworządne. Takie, jak nakazuje Konstytucja RP, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Konwencja o prawach dziecka” – przekonywała Alina Czyżewska. Potrzebne są zatem nie tak zmiany prawne, jak przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz edukacja prawna przede wszystkim nauczycieli.

Przedstawiciele Fundacji Varia Posnania zwrócili uwagę na sytuację ukraińskich uczniów w polskich szkołach. Aleksandra Sroka poinformowała, że w Poznaniu dla 440 uczniów z Ukrainy w wieku 14–19 lat przygotowano tylko 4 oddziały przygotowawcze; zgodnie z ustawą oddział taki powinien liczyć maksymalnie 25 osób. Brak odpowiedniej liczby oddziałów utrudnia nie tylko naukę języka polskiego, ale też integrację. O jej niskim poziomie świadczy m.in. nieobecność ukraińskich uczniów w samorządach szkolnych. Zdaniem Konstantyna Surkowa samorządy uczniowskie mogłyby stać się kuźnią dla przyszłej kadry urzędniczej i administracyjnej demokratycznej Ukrainy.

Uczestnicy wysłuchania mówili m.in. o funkcjonowaniu samorządów uczniowskich i rad młodzieżowych, narastającego problemu przemocy psychicznej i seksualnej w szkołach, braku odpowiedniej opieki psychologiczno-pedagogicznej i dostępu uczniów do roślinnych posiłków w szkołach, potrzebie rzetelnej edukacji seksualnej, zróżnicowaniu praw i obowiązków osób pełnoletnich i niepełnoletnich osób uczących się, nieodpowiednich programach nauczania. Podkreślali, że szkoła powinna uczyć umiejętności, jak na przykład kreatywność czy krytyczne myślenie, które pozwolą funkcjonować młodym ludziom w przyszłych, szybko zmieniających się realiach. Wskazywali, że pandemia pokazała trudności informatyczne uczniów, a wojna w Ukrainie – problem z poszukiwaniem i weryfikacją informacji. Postulowali „uczłowieczenie” edukacji, m.in. poprzez uświadomienie praw człowieka wśród dyrektorów szkół i nauczycieli. Wskazywali na niezgodne z prawem statuty szkół.

Aktualności

Skonfrontujemy argumenty, zweryfikujemy informacje. Zadbałem o to, aby również elblążanki i elblążanie mogli uczestniczyć w debacie i zadawać pytania. Debata odbędzie się w dniu 6 czerwca o godzinie 17:00 w Ratuszu Staromiejskim. Mam nadzieję, że to spotkanie rozwieje wszelkie wątpliwości mieszkanek i mieszkańców. Pamiętajcie, że przyszłość portu zależy od nas wszystkich, od naszych pomysłów, zaangażowania

Nie możesz już znieść tego, jaka jest dzisiaj Polska? Masz dosyć szalejącej drożyzny? Stać Cię na coraz mniej rzeczy? Chcesz Polski wolnej, demokratycznej i europejskiej? Pójdźmy razem w Wielkim Marszu 4 czerwca w samo południe. Startujemy z Al. Ujazdowskich, skąd przejdziemy pod Kolumnę Zygmunta na Placu Zamkowym. Przebijmy ten mur. Zróbmy to jeszcze raz. Tym

Podczas poniedziałkowego spotkania w sali Biblioteki Elbląskiej wspólnie z zaproszonymi gośćmi odpowiadaliśmy na zadawane przez elblążanki i elblążan pytania oraz rozmawialiśmy o Polsce po rządach obecnej partii. Byliście świetni. Doskonale wiecie, że po PiS-ie będzie bardzo dużo sprzątania. Wiecie, które obszary wymagają działania natychmiast (zdrowie, edukacja, sądy i wiele, wiele innych). Macie mnóstwo pomysłów i

Już 22 maja w Elblągu odbędą się spotkania z parlamentarzystami KO, którzy spotkają się z mieszkańcami Elbląga. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Jak zapewniał na konferencji prasowej senator Jerzy Wcisła, „pytania nie będą przygotowane wcześniej na kartkach, każdy będzie mógł zadać je na dowolny, ważny dla siebie temat”. W ten sposób senator odniósł się do

Podczas 62. posiedzenia Senatu RP skierowałem do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka oświadczenie, w którym pytam m.in kiedy i czy w ogóle rząd zamierza dokończyć tę inwestycję. W oświadczeniu proszę o informację, jakie są przyczyny kolejnej zmiany decyzji zakończenia budowy tej ważnej drogi wodnej? I kiedy dokładnie zostanie wykonana cała inwestycja? Proszę też o informacje,

W trybie pilnym w imieniu swoim oraz Krzysztofa Brejzy i Marcina Bosackiego domagamy się zwołania posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w celu wyjaśnienia faktu znalezienia pod Bydgoszczą rosyjskiej rakiety wojennej Ch-55 oraz tego, że przez około cztery miesiące nikt rakiety nie szukał, a nawet gdy została przypadkowo znaleziona, to przez kolejne dni nikt jej nie zabezpieczył

KONTAKT

Biuro Senatora RP Jerzego Wcisła

biuro@wcisla.senat.pl


Dyrektor biura – Karolina Śluz

Hetmańska 31, Elbląg (biuro główne)

Jesteśmy także w:

Braniewie przy ul. Gdańskiej 20

Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Wolności 5

Tel. 603 366 761