thin

25 kwietnia, 2023

Zaproszenie na otwartą debatę w sprawie elbląskiego portu

W liście otwartym zaproponowałem Panu Markowi Pruszakowi, jako przewodniczącemu Społecznego Komitetu na rzecz Rozwoju Portu, wspólną debatę na temat przyszłości elbląskiego portu – otwartą dla mediów i mieszkańców Elbląga.

Obaj pełnimy swoje funkcje z woli mieszkańców Elbląga i w ich imieniu. Obaj też jednoznacznie prezentujemy nasze poglądy na temat przyszłości portu i aktywnie przekonujemy do nich elblążan. Pan Pruszak twierdzi, że powinniśmy przekazać elbląski port Państwu, ja twierdzę, że port powinien zostać elbląski, a Państwo powinno dokończyć budowę drogi wodnej łączącej port z Bałtykiem, bez żadnych żądań co do przejęcia portu. To dwa skrajnie różne stanowiska. Mamy więc obowiązek ich wyjaśnienia mieszkańcom Elbląga i to przed upływem terminu konsultacji, w których mieszkańcy mają się wypowiedzieć za jedną z tych opcji. Moim zdaniem to będzie najważniejsza decyzja, jaką mieszkańcy Elbląga podejmą w ostatnim ćwierćwieczu. Przypomnę, że blisko 24 lata temu – 10 października 1999 roku elblążanie.

Dlatego tak ważne jest, by mieszkańcy poznali wszystkie argumenty na rzecz pozostawienie portu jako własności Elbląga lub przekazania go Państwu. Kiedy spotykam się z elblążankami i elblążanami, wielokrotnie słyszę oczekiwanie, by stworzyć właśnie taką możliwość skonfrontowania argumentów dotyczących przyszłości elbląskiego portu. I to w taki sposób, by każdy argument mógł być od razu – i przy otwartej kurtynie – skonfrontowany z kontrargumentem drugiej strony.

Ja jestem gotowy do publicznej konfrontacji. Mam nadzieję, że Pan Pruszak, podejmując się funkcji przewodniczącego komitetu społecznego, także jest gotowy do publicznego uzasadnienia swojej postawy. Liczę, że Pan Marek Pruszak będzie miał dość odwagi i poczucia odpowiedzialności przed mieszkańcami Elbląga, by przyjąć moje zaproszenie.


Powołaliśmy Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny. Przewodniczącym został Jacek Protas, ja zostałem wiceprzewodniczącym. Jeden z pierwszych celów: włączenie do budżetu państwa zadania dokończenia budowy drogi wodnej łączącej port w Elblągu z Bałtykiem. Zespół będzie pracować w składzie: Elżbieta Gelert, Jolanta Piotrowska, Ewa Kaliszuk, Maciej Wróbel, Janusz Cichoń, Stanisław Gorczyca, Paweł Papke, Anna Wojciechowska, Marcin Kulasek.

13 listopada Senatorowie złożyli ślubowanie oraz rozpoczęliśmy pierwsze posiedzenie XI kadencji Senatu RP. Po raz drugi w historii urząd Marszałka Senatu obejmuje kobieta. Pani Marszałkini, Małgorzata Kidawa-Błońska. Senatorka z Warmii i Mazur, Ewa Monika Kaliszuk została sekretarzem Senatu. Wiem z doświadczenia, że nie jest to proste zadanie, lecz jestem pewien, że Ewa Kaliszuk poradzi sobie

NIK ujawniła liczne nieprawidłowości przy Przekopie Mierzei i rozważa powiadomienie prokuratury. Kontrola została przeprowadzona na mój wniosek. Jak ujawnia NIK, sposób realizacji Przekopu od początku był skazany na porażkę i nie mógł zwiększyć bezpieczeństwa w regionie. Minister odpowiedzialny o tym wiedział, ale nie powiedział. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie planowania, realizacji i nadzoru nad Programem Wieloletnim.

Wysłałem 3 listopada apel do prezydenta Polski o natychmiastowe powierzenie Donaldowi Tuskowi powołania rządu – jedynemu politykowi, który ma poparcie większości parlamentarnej i który szybko doprowadzi do otrzymania przez Polskę środków unijnych, w tym w ramach KPO. Apeluję o natychmiastowe podjęcie działań, które doprowadzą do szybkiego powołania rządu RP. Polska i Polacy czekają na rząd,

W poprzedniej kadencji byłem jednym opozycyjnym senatorem z Warmii i Mazur. W tej kadencji będzie nas aż czworo. Gratuluję nowo wybranym Senatorkom i Senatorom:Jolancie Piotrowskiej, Ewie Monice Kaliszuk oraz Gustawowi Markowi Brzezinowi. Cieszy mnie ten nasz silny skład, bo — jak wiecie — przed nami etap odbudowywania państwa po rządach PIS. Senat będzie miał tu

Już oficjalnie mogę potwierdzić, że zostałem wybrany na XI kadencję Senatu RP. Zaufania nie przelicza się w rekordy, ale tutaj liczby mówią same za siebie. Dane PKW wskazują 86 158 oddanych na mnie głosów. Ponad 33 tysiące głosów więcej od rywala z PiS. Zaufało mi 57,04% Wyborczyń i Wyborców z naszego okręgu. To też piękny