Category Archives: Aktualności

  • -

Za nami owocne i konstruktywne posiedzenie Żuławskiego Zespołu Parlamentarnego w Nowym Dworze Gdańskim

Spotkaliśmy się w gronie parlamentarzystów, żuławskich samorządowców oraz przedstawicieli instytucji, aby omówić kluczowe kwestie związane z naszym regionem. Tematami głównymi były działania przeciwpowodziowe oraz adaptacja do zmian klimatycznych.

Omawialiśmy między innymi: aktualizację Programu Żuławskiego uwzględniającego zadania przeciwpowodziowe, konieczność wsparcia obszaru Żuław w polityce rozwoju na szczeblu krajowym, wzmocnienie obsługi inwestycyjnej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, uwzględnienie szczególnych potrzeb Żuław w kolejnym planie budżetu Państwa. Będziemy kontynuować naszą pracę na rzecz regionu, dążąc do lepszej ochrony przed powodzią i poprawy jakości życia mieszkańców.


  • -

Port w Elblągu będzie elbląski i zostanie połączony z Bałtykiem

Na Nowy Rok mam dobrą wiadomość. Droga wodna, która ma połączyć port w Elblągu z Bałtykiem zostanie dokończona i statki będą mogły wreszcie dopłynąć do elbląskiego portu. Powtarzam: do elbląskiego, a nie jak zamierzał rząd PiSu – państwowego portu w Elblągu.

Warto dodać, że wbrew temu, co wykrzykiwali politycy PiS w ostatnim okresie, że droga wodna jest już w zasadzie na ukończeniu – na przyszły rok zostanie do wykonania pogłębienie rzeki Elbląg prawie na całej jej długości. W rzeczywistości zadania, które zostały do zrealizowania w latach 2024-2025 będą kosztowały ok. 0,5 mld złotych.
Koszt tej części inwestycji to ok. 115 mln zł. W ostatnich dniach grudnia udało się takie pieniądze zgromadzić i wynegocjować wykonanie zadania – do punktu P2 – czyli do wysokości oczyszczalnie ścieków. Przedostatni odcinek – 2,5 km do obrotnicy wykonany zostanie ze środków na 2024 rok – mamy na to zabezpieczone 140 mln zł w budżecie. Oznacza to, że są duże szanse, że tor wodny o głębokości 5 metrów dotrze pod koniec roku do obrotnicy portowej.

Przypomnę, że ta droga wodna – zgodnie z harmonogramem – miała być ukończona w 2022 roku. Teraz realna jest data oddania całej inwestycji w 2025 roku. To trzy lata później niż przewidywał plan rządu PiS i pięć lat później niż zakładał harmonogram rządów PO- PSL.

Nie ma też wątpliwości, że ostatni – 900 metrowy – odcinek tej drogi wodnej zostanie ujęty, jako zadanie budżetu Państwa. A wiceminister infrastruktury, któremu podlega gospodarka morska i żegluga śródlądowa Arkadiusz Marchewka, jednoznacznie deklaruje, że rząd Koalicji 15 Października nie będzie dążył do przejęcia portu w Elblągu.
Port w Elblągu będzie elbląski i będzie IV portem Rzeczpospolitej. Nie potrzeba do tego żadnego ministra, który przez parę miesięcy zapewniał, że bez PiSu ten port nie może istnieć i się rozwijać.
Nie sposób dzisiaj określić, jakie środki potrzebne są do wykonania zadań w porcie elbląskim. Ani jakie środki będą potrzebne np. na umocnienie brzegów wzdłuż rzeki Elbląg. Mam swoje informacje, ale one także muszą być skonfrontowane z innymi źródłami. Za dwa dni m.in. o tym będziemy rozmawiali z ministrem Arkadiuszem Marchewką.


  • -

Senator Jerzy Wcisła wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej

Warmia i Mazury, graniczące z Rosją, będą reprezentowane w senackiej Komisji Obrony Narodowej. Senator Jerzy Wcisła został ponownie wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego tej komisji. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez członków komisji podczas piątkowego (22 grudnia) posiedzenia.

Wypowiadając się na temat powierzonego mu zadania, senator Wcisła podkreślił, że bezpieczeństwo kraju to sprawa priorytetowa, zwłaszcza w obliczu współczesnych wyzwań geopolitycznych. Zobowiązał się do kontynuowania pracy na rzecz skutecznej obrony narodowej, w tym dbałości o sprawność armii, nowoczesnego wyposażenia oraz podejmowania strategicznych decyzji związanych z bezpieczeństwem kraju.

—  Granice Warmii i Mazur sąsiadują z najbardziej agresywnym państwem w naszej części świata, dlatego uczestnictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących bezpieczeństwa jest dla mnie niezwykle istotne —  stwierdził senator Wcisła.

Przewodniczącym komisji został generał Mirosław Różański, usunięty ze służby wojskowej przez Antoniego Macierewicza.

Komisja Obrony Narodowej jest jednym z kluczowych gremiów Senatu odpowiedzialnych za analizę i podejmowanie decyzji dotyczących spraw związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

Dwa dni wcześniej senator Jerzy Wcisła został — także ponownie —  wybrany członkiem Zarządu klubu senatorów Koalicji Obywatelskiej. Będzie m.in. odpowiadał za politykę medialną senatorów Koalicji Obywatelskiej.


  • -

Spokojnych Świąt

Szanowni Państwo, 

w tę wyjątkową porę Bożego Narodzenia pragnę z serca złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia. Niech te święta będą dla Państwa czasem
pełnym ciepła, radości i niezapomnianych chwil spędzonych w gronie
najbliższych.

Niech ta magiczna atmosfera niesie ze sobą spokój i wzajemną życzliwość,
dodając otuchy i nadziei na lepsze jutro.

Z okazji Bożego Narodzenia życzę Państwu mnóstwa zdrowia, spokoju oraz
spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku. Niech te święta przyniosą Państwu wiele uśmiechu, radości oraz chwil refleksji nad tym, co
naprawdę ważne.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku, pragnę złożyć Państwu życzenia
obfitości radości, sukcesów oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Niech
każdy dzień przynosi Państwu nowe wyzwania, które z radością pokonacie,
tworząc niezapomniane wspomnienia.

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!


  • -

Stan wojenny, który miał złamać Polaków, wzmocnił w nich pragnienie wolności i demokracji

Dzisiaj, 42 lata po wprowadzeniu stanu wojennego, w Senacie RP przyjęliśmy uchwałę upamiętniającą ofiary stanu wojennego. Byłem Senatorem prezentującym tę uchwałę na posiedzeniu Senatu.

W ten sposób uczciliśmy pamięć tych, którzy w stanie wojennym bronili wolności. Pamięć obywatelek i obywateli, przeciwko którym wyprowadzano w Polsce czołgi na ulice. Pamięć Polek i Polaków, których odwaga i wytrwałość w oporze przyczyniły się do pokojowej zmiany w 1989 r. i ostatecznego upadku systemu komunistycznego w naszej części Europy.

Stan wojenny był próbą utrzymania władzy przez ówczesną władzę i zatrzymania procesu kształtowania się wielomilionowego pracowniczego, obywatelskiego i niepodległościowego ruchu powstałego wokół NSZZ Solidarność, pod przewodnictwem Lecha Wałęsy i Solidarności Rolników Indywidualnych. Próby sprzeciwu i protestu były brutalnie tłumione. Pierwszymi ofiarami było 9 górników zastrzelonych 16 grudnia w kopalni Wujek. Podczas całego stanu wojennego życie straciło około 30 osób, a tragicznym symbolem represji stała się śmierć bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Stan wojenny jest dziś dla Polaków symbolem tego, do jakich okrucieństw i zbrodni jest zdolna dyktatura, gdy zaczyna tracić władzę i gdy dla jej utrzymania nie wystarczą już fasadowe, pseudodemokratyczne instytucje.

Dzisiaj, 42 lata po wprowadzeniu stanu wojennego, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażając szacunek, czci pamięć tych, którzy w stanie wojennym bronili wolności, przeciwko którym wyprowadzano w Polsce czołgi na ulice, a także których odwaga i wytrwałość w oporze przyczyniły się do pokojowej zmiany w 1989 r. i ostatecznego upadku systemu komunistycznego w naszej części Europy. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć wszystkich ofiar stanu wojennego.


  • -

Łączymy siły, żeby wspólnie pracować na rzecz naszego regionu

Powołaliśmy Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny. Przewodniczącym został Jacek Protas, ja zostałem wiceprzewodniczącym.

Jeden z pierwszych celów: włączenie do budżetu państwa zadania dokończenia budowy drogi wodnej łączącej port w Elblągu z Bałtykiem. Zespół będzie pracować w składzie: Elżbieta Gelert, Jolanta Piotrowska, Ewa Kaliszuk, Maciej Wróbel, Janusz Cichoń, Stanisław Gorczyca, Paweł Papke, Anna Wojciechowska, Marcin Kulasek.


  • -

Ślubuję rzetelną pracę na rzecz Polek i Polaków

13 listopada Senatorowie złożyli ślubowanie oraz rozpoczęliśmy pierwsze posiedzenie XI kadencji Senatu RP.

Po raz drugi w historii urząd Marszałka Senatu obejmuje kobieta. Pani Marszałkini, Małgorzata Kidawa-Błońska. Senatorka z Warmii i Mazur, Ewa Monika Kaliszuk została sekretarzem Senatu. Wiem z doświadczenia, że nie jest to proste zadanie, lecz jestem pewien, że Ewa Kaliszuk poradzi sobie z nim znakomicie. Moje serdeczne gratulacje dla obu Pań!


  • -

Mam nadzieję, że za działaniami NIK-u pójdą działania prokuratora

NIK ujawniła liczne nieprawidłowości przy Przekopie Mierzei i rozważa powiadomienie prokuratury. Kontrola została przeprowadzona na mój wniosek.

Jak ujawnia NIK, sposób realizacji Przekopu od początku był skazany na porażkę i nie mógł zwiększyć bezpieczeństwa w regionie. Minister odpowiedzialny o tym wiedział, ale nie powiedział. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie planowania, realizacji i nadzoru nad Programem Wieloletnim. Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za ten stan kluczowej dla Miasta Elbląg i naszego regionu inwestycji, poniosą konsekwencje. Szczegółowe wyniki kontroli oraz wnioski pokontrolne skierowane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Urzędu Morskiego dostępne są stronie www Najwyższej Izby Kontroli.


  • -

Apeluję do prezydenta Polski o natychmiastowe powierzenie Donaldowi Tuskowi powołania rządu

Wysłałem 3 listopada apel do prezydenta Polski o natychmiastowe powierzenie Donaldowi Tuskowi powołania rządu – jedynemu politykowi, który ma poparcie większości parlamentarnej i który szybko doprowadzi do otrzymania przez Polskę środków unijnych, w tym w ramach KPO.

Apeluję o natychmiastowe podjęcie działań, które doprowadzą do szybkiego powołania rządu RP. Polska i Polacy czekają na rząd, który będzie w stanie podejmować decyzje, które uzyskają poparcie parlamentu. Tylko rząd Donalda Tuska wspierany przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i Trzecią Drogę ma takie szanse.
Tylko taki rząd jest w stanie szybko doprowadzić do otrzymania przez Polskę ok. 160 mld zł – w tym ok. 110 mld zł w postaci bezzwrotnych dotacji – z Krajowego Programu Odbudowy i innych środków unijnych. Dodam, że Polska czeka na te pieniądze już od lat, bo skłócony ze sobą rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie potrafił spełnić podstawowych warunków dla ich uzyskania.
Na te pieniądze czekają też samorządy – w tym mieszkańcy naszych miast
i wsi – bo to oni będą głównymi beneficjentami tych środków.
By Panu Prezydentowi uzmysłowić, jakie zadania czekają na realizację, przedstawię po kilka zadań z trzech miast mojego – elbląskiego – okręgu, w którym mieszka ponad 300 tys. osób.

Dodam, że także budowa tzw. Przekopu, o którym 1 lipca 2021 roku mówił Pan, że spowoduje „udrożnienie portu w Elblągu dla największych jednostek” także oczekuje na decyzje nowego rządu, by spełniły się Pana obietnice, bo obecny rząd zatrzymał tą inwestycję 900 metrów przed portem, zamykając go przez jakimikolwiek – a nie tylko największymi – statkami.
Mój apel jest dyktowany troską o wykorzystanie szans rozwojowych miast
i gmin, szczególnie w okręgach tzw. Polski wschodniej, które bez wsparcia zewnętrznego nie mają takich szans. Ze środków, które mają zwiększyć odbudować Europę po COVIDzie i zwiększyć jej odporność, korzysta już niemal cała Europa – nie godzę się, by mój region – jeden z najuboższych
w Europie był tych środków pozbawiony.
Dodam, że dalsze opóźnienia w uruchomieniu środków unijnych, wiele z zamkną drogę do realizacji wielu z przedstawionych projektów, bo do 2026 roku nie będzie szans na ich wykonanie, zwłaszcza gdy będą wymagane dodatkowe badanie środowiskowe.
Mam nadzieję, że moje argumenty są dla Pana Prezydenta dostatecznie przekonywujące, by zrealizować mój apel.


  • -

Pakt Senacki przyniósł niebywały efekt w naszym regionie

W poprzedniej kadencji byłem jednym opozycyjnym senatorem z Warmii i Mazur. W tej kadencji będzie nas aż czworo.

Gratuluję nowo wybranym Senatorkom i Senatorom:
Jolancie Piotrowskiej, Ewie Monice Kaliszuk oraz Gustawowi Markowi Brzezinowi.

Cieszy mnie ten nasz silny skład, bo — jak wiecie — przed nami etap odbudowywania państwa po rządach PIS. Senat będzie miał tu ważną rolę do spełnienia. Jednocześnie serdecznie gratuluję i życzę powodzenia Posłankom oraz Posłom, którzy będą reprezentowali nasz region w Sejmie: Jackowi Protasowi, Elżbiecie Gelert, Stanisławowi Gorczyca, Januszowi Cichoń, Pawłowi Papke, Annie Wojciechowskiej oraz debiutantowi w parlamencie Maciejowi Wróbel.


Kalendarz

Kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Facebook