Category Archives: Archiwum

  • -

Łączymy siły, żeby wspólnie pracować na rzecz naszego regionu.

Powołaliśmy Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny. Przewodniczącym został Jacek Protas, ja zostałem wiceprzewodniczącym.

Jeden z pierwszych celów: włączenie do budżetu państwa zadania dokończenia budowy drogi wodnej łączącej port w Elblągu z Bałtykiem. Zespół będzie pracować w składzie: Elżbieta Gelert, Jolanta Piotrowska, Ewa Kaliszuk, Maciej Wróbel, Janusz Cichoń, Stanisław Gorczyca, Paweł Papke, Anna Wojciechowska, Marcin Kulasek.


  • -

Ślubuję rzetelną pracę na rzecz Polek i Polaków

13 listopada Senatorowie złożyli ślubowanie oraz rozpoczęliśmy pierwsze posiedzenie XI kadencji Senatu RP.

Po raz drugi w historii urząd Marszałka Senatu obejmuje kobieta. Pani Marszałkini, Małgorzata Kidawa-Błońska. Senatorka z Warmii i Mazur, Ewa Monika Kaliszuk została sekretarzem Senatu. Wiem z doświadczenia, że nie jest to proste zadanie, lecz jestem pewien, że Ewa Kaliszuk poradzi sobie z nim znakomicie. Moje serdeczne gratulacje dla obu Pań!


  • -

Mam nadzieję, że za działaniami NIK-u pójdą działania prokuratora

NIK ujawniła liczne nieprawidłowości przy Przekopie Mierzei i rozważa powiadomienie prokuratury. Kontrola została przeprowadzona na mój wniosek.

Jak ujawnia NIK, sposób realizacji Przekopu od początku był skazany na porażkę i nie mógł zwiększyć bezpieczeństwa w regionie. Minister odpowiedzialny o tym wiedział, ale nie powiedział. Nieprawidłowości stwierdzono w zakresie planowania, realizacji i nadzoru nad Programem Wieloletnim. Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za ten stan kluczowej dla Miasta Elbląg i naszego regionu inwestycji, poniosą konsekwencje. Szczegółowe wyniki kontroli oraz wnioski pokontrolne skierowane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Urzędu Morskiego dostępne są stronie www Najwyższej Izby Kontroli.


  • -

Apeluję do prezydenta Polski o natychmiastowe powierzenie Donaldowi Tuskowi powołania rządu

Wysłałem 3 listopada apel do prezydenta Polski o natychmiastowe powierzenie Donaldowi Tuskowi powołania rządu – jedynemu politykowi, który ma poparcie większości parlamentarnej i który szybko doprowadzi do otrzymania przez Polskę środków unijnych, w tym w ramach KPO.

Apeluję o natychmiastowe podjęcie działań, które doprowadzą do szybkiego powołania rządu RP. Polska i Polacy czekają na rząd, który będzie w stanie podejmować decyzje, które uzyskają poparcie parlamentu. Tylko rząd Donalda Tuska wspierany przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i Trzecią Drogę ma takie szanse.
Tylko taki rząd jest w stanie szybko doprowadzić do otrzymania przez Polskę ok. 160 mld zł – w tym ok. 110 mld zł w postaci bezzwrotnych dotacji – z Krajowego Programu Odbudowy i innych środków unijnych. Dodam, że Polska czeka na te pieniądze już od lat, bo skłócony ze sobą rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie potrafił spełnić podstawowych warunków dla ich uzyskania.
Na te pieniądze czekają też samorządy – w tym mieszkańcy naszych miast
i wsi – bo to oni będą głównymi beneficjentami tych środków.
By Panu Prezydentowi uzmysłowić, jakie zadania czekają na realizację, przedstawię po kilka zadań z trzech miast mojego – elbląskiego – okręgu, w którym mieszka ponad 300 tys. osób.

Dodam, że także budowa tzw. Przekopu, o którym 1 lipca 2021 roku mówił Pan, że spowoduje „udrożnienie portu w Elblągu dla największych jednostek” także oczekuje na decyzje nowego rządu, by spełniły się Pana obietnice, bo obecny rząd zatrzymał tą inwestycję 900 metrów przed portem, zamykając go przez jakimikolwiek – a nie tylko największymi – statkami.
Mój apel jest dyktowany troską o wykorzystanie szans rozwojowych miast
i gmin, szczególnie w okręgach tzw. Polski wschodniej, które bez wsparcia zewnętrznego nie mają takich szans. Ze środków, które mają zwiększyć odbudować Europę po COVIDzie i zwiększyć jej odporność, korzysta już niemal cała Europa – nie godzę się, by mój region – jeden z najuboższych
w Europie był tych środków pozbawiony.
Dodam, że dalsze opóźnienia w uruchomieniu środków unijnych, wiele z zamkną drogę do realizacji wielu z przedstawionych projektów, bo do 2026 roku nie będzie szans na ich wykonanie, zwłaszcza gdy będą wymagane dodatkowe badanie środowiskowe.
Mam nadzieję, że moje argumenty są dla Pana Prezydenta dostatecznie przekonywujące, by zrealizować mój apel.


  • -

Pakt Senacki przyniósł niebywały efekt w naszym regionie

W poprzedniej kadencji byłem jednym opozycyjnym senatorem z Warmii i Mazur. W tej kadencji będzie nas aż czworo.

Gratuluję nowo wybranym Senatorkom i Senatorom:
Jolancie Piotrowskiej, Ewie Monice Kaliszuk oraz Gustawowi Markowi Brzezinowi.

Cieszy mnie ten nasz silny skład, bo — jak wiecie — przed nami etap odbudowywania państwa po rządach PIS. Senat będzie miał tu ważną rolę do spełnienia. Jednocześnie serdecznie gratuluję i życzę powodzenia Posłankom oraz Posłom, którzy będą reprezentowali nasz region w Sejmie: Jackowi Protasowi, Elżbiecie Gelert, Stanisławowi Gorczyca, Januszowi Cichoń, Pawłowi Papke, Annie Wojciechowskiej oraz debiutantowi w parlamencie Maciejowi Wróbel.


  • -

Jerzy Wcisła Senatorem XI kadencji Senatu

Już oficjalnie mogę potwierdzić, że zostałem wybrany na XI kadencję Senatu RP.

Zaufania nie przelicza się w rekordy, ale tutaj liczby mówią same za siebie. Dane PKW wskazują 86 158 oddanych na mnie głosów. Ponad 33 tysiące głosów więcej od rywala z PiS. Zaufało mi 57,04% Wyborczyń i Wyborców z naszego okręgu. To też piękny rekord. Liczby mówią o tym, że Wasze zaufanie do mnie z kadencji na kadencję rośnie (w porównaniu do 2019 roku zagłosowało na mnie ponad 13% więcej osób). I że ciężka, codzienna praca, przez całą kadencję naprawdę ma sens. Ten rekordowo mocny mandat, który mi dajecie, dodaje mi skrzydeł do dalszej pracy. Obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nie zawieść Waszego zaufania. To dla mnie ogromny zaszczyt móc już po raz trzeci reprezentować Mieszkanki i Mieszkańców naszego regionu w Senacie RP.

Dziękuję!


  • -

Senator Jerzy Wcisła: Już czas, by w Polsce było normalnie

Kulisy emocji, walki o demokrację i przyszłość regionu, jakie towarzyszyły kończącej się kadencji senatora Jerzego Wcisły. Opowieść o osiągnięciach, zwłaszcza w kontekście obrony elbląskiego portu oraz długotrwałego starcia o Przekop Mierzei Wiślanej. Oto historia działań, które udało się zrealizować i cele, które jeszcze przed nami. Zapraszamy do fascynującej rozmowy z senatorem Jerzym Wcisłą.

Co najbardziej zapamięta Pan z kończącej się kadencji?
Kumulację ekstremalnych emocji: niepokój, kiedy wybuchła pandemia i strach, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Nie zapomnę też tych wszystkich momentów, kiedy rząd PiS rozmontowywał nam system demokratyczny. Na zawsze zapamiętam ludzi, szczególnie tych, którzy nie bali się wyjść na ulicę i zaprotestować i tych, którzy bez wahania ruszali na pomoc, kiedy trzeba było. Widziałem wtedy wiele cichych bohaterek i bohaterów. Naprawdę, byłem wtedy dumny z Polek i Polaków. Polacy mają tę piękną umiejętność jednoczenia się i bycia solidarnymi w sytuacjach ekstremalnych. Chciałbym abyśmy byli tacy na co dzień.

A w pracy w Senacie, z czego najbardziej jest Pan dumny?
W warunkach pandemii, a potem wojny wywołanej przez Rosję staraliśmy się, przede wszystkim reagować na najważniejsze potrzeby ludzi. Dla Ukrainy działam w międzynarodowym „Porozumieniu dla Ukrainy”, złożonym z parlamentarzystów z 19 krajów. Staraliśmy się wstrzymywać działania rządu PiS demontujące demokrację w Polsce. I jednocześnie pokazywać, jak w demokratycznym państwie powinien funkcjonować parlament. Ustawy, które Sejm przyjmował w ciągu jednego dnia lub nocy, my procedowaliśmy z konsultacjami i wysłuchaniami, analizami prawnymi. Polski Senat stał się ostoją demokracji. Pracowaliśmy nad 1.100 aktami prawnymi, ponad sto projektów sami złożyliśmy – prawie wszystkie utknęły w Sejmie, w tym dwa moje. Zatrzymaliśmy wybory kopertowe i trzech kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym Lidię Staroń z naszego regionu i Piotra Wawrzyka, głównego bohatera afery wizowej. Nanieśliśmy setki poprawek do ustaw – w tym wielu ważnych dla różnych grup społecznych, ale też i np. Lex TVN, czy Lex Czarnek, czy prób wmontowania w różne projekty zapisów o bezkarności rządu. Dobrze wykorzystaliśmy niewielką przewagę nad złym rządem PiS.

Mówią o Panu, że jest Pan ambasadorem polski powiatowej.
Jestem z tego stwierdzenia bardzo dumny. Niezwykle cieszy mnie, że posłowie i senatorowie z całej Polski wiedzą, że Wcisła to senator z Elbląga i że dobrze rozumiem nastroje w mniejszych miastach i gminach. Elbląg był widoczny w Senacie. Statystyki Senatu odnotowały 110 moich wystąpień i 105 oświadczeń senatorskich. Większość dotyczyła spraw Elbląga i regionu. Pod tym względem jestem zdecydowanym liderem w gronie senatorów z naszego regionu.

Co udało się Panu zrobić dla naszego regionu?
W Senacie udało mi się wywalczyć 150 mln złotych z budżetu państwa na inwestycje w naszym regionie. Posłowie, również ci z Elbląga, w Sejmie na polecenie z Nowogrodzkiej zagłosowali przeciwko tym pieniądzom. Brakuje słów, żeby skomentować tę sytuację. Z mojej inicjatywy Elbląg ma możliwość przystąpienia do Pomorskiego Obszaru Metropolitarnego. To otwiera drogę do bliższej współpracy Elbląga z Trójmiastem, na której elblążanki i elblążanie mogą tylko skorzystać. W czerwcu 2022 roku gościliśmy w Elblągu marszałka senatu prof. Tomasza Grodzkiego. Podczas spotkania w Elblągu wspólnie posadziliśmy dęby demokracji. To symboliczny gest, ale jakże znaczący. Buduje rangę Elbląga na płaszczyźnie parlamentarnej. W praktyce oznacza to, że zdanie Elbląga liczy się przy podejmowaniu wielu kluczowych decyzji dla poszczególnych regionów.
A będzie liczyć się jeszcze bardziej, kiedy rząd PiS zostanie odsunięty od władzy. Budowanie silnej pozycji Elbląga i naszego regionu w parlamencie to jeden z celów, który udaje mi się osiągać.

A Przekop Mierzei? To pański temat życia zawodowego, prawda?
Tematem Przekopu Mierzei Wiślanej zajmuję się od ponad 30. lat, tj. od czasu, kiedy po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej powrócił pomysł, aby przekopać Mierzeję.
Nie wiem, co by było gdybym w 2019 roku nie odkrył, że rząd PiS wcale nie zamierza doprowadzić kanału do portu w Elblągu. I gdybym nie zaalarmował mediów i opinii publicznej o tych zamiarach. Prawdopodobnie Elbląg nie miałby dzisiaj portu. Portu, na który pracował ciężko, od kilkudziesięciu lat. Portu, który jest nierozerwalnie związany z historią Elbląga. Portu, który po ukończeniu przekopu przez Mierzeję ma w końcu przynosić zyski.

To skomplikowane. Spróbuje Pan to wyjaśnić, zapewne po raz setny…?
Przede wszystkim budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany jest budowana na podstawie ustawy z 2017 roku i z budżetu państwa, a to oznacza, że decyzję podjął nie rząd a przedstawiciele narodu: posłowie i senatorowie. A rząd dostał tylko zadanie do wykonania.
Ale w 2019 roku wymyślił, że budowę zakończy 3 km przed portem, z nikim tego nie uzgadniając. Pod moją i zaalarmowanych mediów presją dodał do tego 2 km, ale i tak do portu żaden statek nie dopłynie. W 2022 roku – też pod presją – postawił Elblągowi ultimatum: damy Wam pieniądze na dokończenie inwestycji, a Elbląg odda nam port. W odpowiedzi zjednoczyliśmy siły, elblążanie w referendum też powiedzieli rządowi NIE i ten stan trwa do dzisiaj. Port odbudowali elblążanie i tu muszą zostać zyski z pracy portu, a nie trafić w ręce jakiegoś polityka z Warszawy.
Rząd opóźnia oddanie inwestycji o 2 lata (do końca 2024), a ja wniosłem skargę na rząd do Najwyższej Izby Kontroli i przygotowują pozew sądowy dla kilku osób.
W całym procesie odbyło się jeszcze wiele innych działań. Przekonaliśmy też niemal wszystkie media w Polsce, że to co robi PiS, to bezprawna próba przejęcia – wręcz kradzieży – portu.

W ostatnich latach bardzo mocno postawił Pan na współpracę z młodymi.
Tak. Taka współpraca odświeża myślenie, powoduje, że głębiej – również z perspektywy młodych – rozumiemy zmiany, które są wokół nas. Ta współpraca bywa wyzwaniem. Młodzi, z którymi współpracuję, wiedzą czego chcą i prosto z mostu mówią, co im się nie podoba. Ale jest to współpraca fascynująca i efektywna.
Największą satysfakcję daje mi podjęta z inicjatywy młodych i wypracowana z gronem ekspertów ustawa zawierająca pakiet pomocowy dla młodzieży w kryzysie psychicznym. Psychiatrzy biją na alarm. Lawinowo rośnie liczba nieletnich, którzy próbują targnąć się na życie. W moim Zespole ds. Młodzieży, we współpracy z ekspertami, przygotowaliśmy rozwiązania prawne, dzięki którym pomoc dla osób niepełnoletnich będzie szybsza i bardziej dostępna. Umożliwi osobom od 16 r.ż. korzystanie z pomocy psychologa bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, a osobom od 13 r.ż. skorzystanie z 3 wizyt u psychologa bez rodzica lub opiekuna prawnego. To ważne, bo zbyt często zdarza się – o czym mówią sami młodzi – to rodzice stoją na drodze do skutecznej i profesjonalnej pomocy. Ustawa czeka na rozpatrzenie.
Bardzo zależy mi, by młodzi ludzie garnęli się do polityki, bo jeśli nie będą interesowali się polityką to ona i tak zainteresuje się nimi – np. zamykając dostęp do internetu lub swobodę podróżowania po świecie. Z Elbląga do Sejmu wystartuje dwóch młodych kandydatów. Prawdziwy szturm zapowiada się w wyborach samorządowych i to nie tylko w Elblągu.

Po co w tej kadencji idzie Pan do parlamentu?
Żeby walczyć o lepszą Polskę. Przed nami najważniejsze wybory od 1989 roku. Po raz kolejny Polska staje przed wyborem: iść w stronę Rosji, czy w stronę Unii Europejskiej. Dla mnie wybór jest oczywisty. Wierzę, że Polki i Polacy wybiorą demokrację. A to oznacza, że będzie dużo sprzątania po nich. Idę tam także dla siebie: mam wspaniałą rodzinę, żonę, dzieci. Chcę by żyły w naszym kraju i mogły się w nim realizować. Dla mnie to ważna inspiracja. Mam też nadal kilka spraw do załatwienia dla Elbląga i mojego regionu. Wierzą, że wygramy też wybory do Sejmu i ich realizacja będzie łatwiejsza.

Czy na koniec chciałby Pan dodać coś od siebie?
Chciałbym, aby każdy zapisał sobie w kalendarzu dwie daty: 1 i 15 października. 1 października spotkamy się na Marszu Miliona Serc w Warszawie. A 15 idziemy głosować za lepszą i demokratyczną Polskę. Już czas, by w Polsce było normalnie.


  • -

Zakończenie X kadencji Senatu RP

Po 4 latach, 67 posiedzeniach i rozpatrzonych 1100 aktach prawnych zakończyliśmy X kadencję Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Jestem dumny z tych czterech lat i z 51 koleżanek i kolegów, z którymi tak wiele zrobiliśmy. Z powstrzymania (wraz z samorządami) idiotycznych wyborów kopertowych, z zatrzymania partyjnych kandydatów PiSu na Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym niejakiego Wawrzyka od wiz, z setek poprawek do ustaw i powstrzymania wielu tak fatalnych, że nie dało się ich poprawić (Lex TVN czy Lex Czarnek), z prac i raportu komisji Pegasus, które wyjawiły wiele z mafijnego charakteru dzisiejszego państwa, i w końcu z tego, że nasza minimalna większość ani razu w ważnych sprawach w Senacie nie przegrała.


  • -

Na mój wniosek NIK skontroluje budowę kanału przez Mierzeję

Senator Jerzy Wcisła informuje, że na jego wniosek Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadzi kontrolę w celu wykrycia nieprawidłowości związanych z realizacją Kanału przez Mierzeję Wiślaną. Dodatkowo, NIK skontroluje również decyzje dotyczące zakończenia Kanału 900 metrów przed Elblągiem.

Inicjatywa skontrolowania przekopu Mierzei i doprowadzenia toru wodnego do Elbląga wyszła od senatora Jerzego Wcisły. Pomimo wieloletnich wysiłków, nadal brakuje satysfakcjonujących odpowiedzi na pytanie, dlaczego Kanał przez Mierzeję Wiślaną kończy się 900 metrów przed nabrzeżami przeładunkowymi portu, co wyklucza jego wykorzystanie transportowe. – Ta nierozwiązana kwestia stanowi zagadką nie tylko dla mnie, ale także dla mieszkańców naszego miasta i całego regionu – mówi Wcisła.

Elbląski parlamentarzysta domaga się wyjaśnień i jest przekonany, że kontrola NIK przyczyni się do zmiany decyzji i doprowadzenia Kanału przez Mierzeję do portu w Elblągu. Tylko w ten sposób ta droga wodna będzie mogła być wykorzystana transportowo. Równocześnie, oczekuje, że wskutek kontroli konsekwencje prawne poniosą osoby wykorzystujące tę inwestycję, o wartości 2 miliardów złotych, do celów politycznych.

– Szantażowanie Elbląga i wykorzystywanie Kanału przez Mierzeję jako narzędzia politycznego są niedopuszczalne – podkreśla senator Wcisła. – Stanowczo sprzeciwiam się temu. Inwestycje o takim znaczeniu powinny służyć całemu społeczeństwu, a nie być wykorzystywane przez jednostki czy grupy polityczne. Tym bardziej, że analizy, które przeprowadziłem wykazują, że port w Elblągu – po prawidłowym wykonaniu inwestycji – szybko osiągnie przeładunki na poziomie ok. 2 mln ton rocznie. To oznacza m.in. ok. 700 nowych miejsc pracy w Elblągu.
Senator Jerzy Wcisła zapewnia, że będzie monitorował postępy w tej sprawie i na bieżąco informował o kolejnych krokach podejmowanych przez NIK.


  • -

Przypilnujesz z nami wyborów? Dołącz do nas.

Od Pasłęka rozpoczęliśmy akcję „Dołącz do nas. Pilnuj wyborów”. Chcemy, by w każdej komisji była osoba, która będzie pilnowała prawidłowości przebiegu wyborów i liczenia głosów.

W Pasłęku towarzyszyli mi: Wiesława Włodarczyk, Karol Bidziński, Paweł Marchlewski i Dorota Wcisła. Serdecznie dziękuję za wspólną pracę. Wiele osób mówi nam, że rzeczywiście boją się, że będą próby sfałszowania wyborów i trzeba pilnować ich przebiegu. Kilka osób zadeklarowało chęć przyłączenia się do akcji „Pilnuję wyborów”. Po rozmowach z mieszkańcami, przy lodach podsumowaliśmy niedzielną akcję.


Kalendarz

Grudzień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Facebook